MR-olyckan

Expert: ”Det är en sorgedag för MR-säkerheten”

Expert: ”Det är en sorgedag för MR-säkerheten”
MR-kameror har ett starkt magnetfält som drar åt sig metall i närheten. Foto: Getty Images

Röntgensjuksköterskor ska inte jobba ensamma med MR. Det slår Titti Owman, forskningssköterska vid Diagnostisk radiologi på Lunds universitet, fast sedan en röntgensjuksköterska skadades i en MR-kamera i går kväll.

MR-kameran fanns i en trailer som tillhör vårdföretaget Aleris och som regionerna anlitar för att kapa röntgenköer. Olyckan skedde utanför Sunderby sjukhus där MR-trailern för tillfället var uppställd.

– Han jobbade ensam, det får inte ske! säger Titti Owman som jobbar både nationellt och internationellt med MR-säkerhet.

Läs mer: Röntgensjuksköterska svårt skadad vid MR-olycka

Hon är skakad av händelsen.

– Det är en sorgedag för MR-säkerheten, säger hon.

Måste vara två

Ensamarbete sker tyvärr både privat och på sjukhus, konstaterar hon.

– Vi som jobbar med MR-säkerhet vet att det inte går att tro på en noll-vision, vi är högst medvetna om att alla kan få hjärnsläpp någon gång, även om man är erfaren. Vi jobbar i en mycket speciell miljö – man måste vara minst två personer vid magnetkameraundersökningar och båda måste ha tillräckliga och uppdaterade kunskaper då det gäller MR-säkerhet.

Det är mycket vanligt att incidenter och olyckor inte rapporteras på ett korrekt sätt, säger hon. Det gör att chansen att analysera händelser och korrigera rutinerna försvinner. 

– Det är också nödvändigt att arbeta bort den skamstämpel som medarbetare kan drabbas av då de varit med om en incident eller olycka. Alla incidenter borde genomgå en riskanalys, säger hon och efterlyser enklare sätt att rapportera.

Vill ha riktlinjer

Titti Owman ingår i ett internationellt säkerhetsarbete för att ta fram rekommendationer om bemanning och MR-säkerhetsutbildning. I början av mars arrangerar hon, tillsammans med två andra röntgensjuksköterskor, också ett nationellt MR-säkerhetsmöte i Lund dit intresserade kollegor samt även radiologer och sjukhusfysiker är välkomna.

– Vi är många som vill försöka få fram nationella säkerhetsrekommendationer för MR liksom ett nationellt implantatregister. En nationell incidentrapportering vore också önskvärd, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida