Fantasi gav harmoni

Konst. Efter flera år i slitna och opraktiska lokaler fick personalen på bild- och funktionsfysik vara delaktiga i att skapa en ljus och glad miljö för sina patienter.

I dag möts såväl gående som sängliggande patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge av de fantasifullt dekorerade glasväggarna i väntrummet. Måleri, dikt och fotografi, samlat i ett collage av konstnären Mats Bergsmeden på hygieniskt avspritbart glas, ger en välbehövlig avgränsning mot receptionen. Samtidigt går det att påkalla personalens uppmärksamhet genom de transparenta delarna av väggen.?

— Tidigare hade vi stora problem med ljudnivån och det gick inte att hålla på sekretessen mellan patienterna i korridoren. Nu kan vi arbeta ostört, utan att ge avkall på överblicken, berättar Eva Hagström, som har arbetat som sjuksköterska på avdelningen sedan 2000.??

Bild- och funktionsfysik på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge tar emot patienter som ska genomgå olika typer av funktionella undersökningar. De är ofta svårt sjuka, många har cancer eller andra allvarliga diagnoser.?

En bit bort i korridoren ligger säng­hallen där samme konstnär skapat ljuslådor i taket. De kan betraktas av den som väntar på transport tillbaka till avdelningen. Önskas i stället mindre synintryck är ljuset dimbart efter behov. Det går även att reglera ljuset inne på undersökningsrummen, där patienten kan bli liggande längre stunder.

??I de så kallade injektionsrummen behöver personalen bra belysning när de ska sticka patienterna. Här skapar ett konstnärligt fotografi på väggen en stunds avledning och kan fungera som en ingång till ett samtal om något annat än sjukdom.?

— Vi hade fyra ledord: fantasi, poesi, glädje och humor, när vi önskade konst till den nya avdelningen. Utifrån dessa arbetade vi tillsammans med arkitekten, konstnären och kulturförvaltningens konstenhet. Resultatet är helt fantastiskt, säger Eva Hagström.?

Både personal och patienter tycker att det blivit mycket bra, även om det tog lång tid. Häromdagen hittade Eva Hagström anteckningar från det första planeringsmötet, daterat till 2007. ?

Önskas konst på avdelningen?

  • Passa på att tycka till i samband med att arbetsplatsen ska renoveras eller byggas om.
  • Bilda en tvärprofessionell arbetsgrupp som kan föra personalens talan.
  • Ansök om inköp och omhängning av befintliga konstverk från landstingets/regionens konstenhet.
  • Tänk på helheten och våga pröva lite starkare färger.
  • En bra ljud- och ljusmiljö är viktigt både för patienter och personal.

Källa: Eva Hagström

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida