Hallå där Ann-Sofie Wetterberg…

...du är röntgensjuksköterska och ny verksamhetschef vid röntgenkliniken Motala/Mjölby.

Vilka frågor kommer du att prioritera som chef??

— Det absolut viktigaste för oss är patientsäkerhet och tillgänglighet. Just nu jobbar vi efter en nollvision, som innebär att patienterna ska erbjudas en tid för undersökning inom två veckor. Personalen arbetar tvärprofessionellt i processgrupper. För varje modalitet, DT, MR och skelett, finns en ansvarig läkare och sjuksköterska som jobbar med tillgängligheten inom sitt respektive område.

Låter som en platt hierarki?

— Precis, de har full koll på bokningar, väntelistor, inflöden, remisser och metodförändringar. Jag som verksamhetschef stöttar grupperna i deras arbete, om de skulle behöva ha mer resurser eller längre öppettider för att få in extra patienter. Jag tycker de som är ansvariga jobbar väldigt bra.

Vilka är de största utmaningarna?

— Det är svårt att få tag på personer med rätt kompetens. Det är stor brist i hela landet på läkare och sjuksköterskor med röntgen som specialitet. Det gäller att hitta dem tidigt, gärna då de går utbildningen, och försöka locka med praktikplats och sommarjobb. Vi kommer dessutom att ha en monter på röntgenveckan i höst där vi ska försöka rekrytera personal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida