Hanna tog timeout

Utbildning. Höstterminen har startat och nya studenter börjar läsa till röntgensjuksköterska. Men många hoppar av. Hanna Strand, 24, är en av dem som tvekar.

3 september 2014

Statistiken talar sitt tydliga språk. Medan den så kallade examensfrekvensen, andelen som fullföljer, är över 80 procent på sjuksköterske­utbildningen ligger motsvarande siffra mycket lägre när det gäller röntgensjuksköterska. I de uppföljningar som har gjorts varierar det mellan 57 och 65 procent. Trenden över hela landet sedan flera år tillbaka är att många ratar röntgen.?

Hanna Strand har läst ett år på röntgensjuksköterskeprogrammet i Göteborg men har nu tagit en paus till nästa höst. Det var under praktiken på en strokeavdelning som tvivlen väcktes på allvar.?

— Där blev det så tydligt att det är omvårdnad som jag tycker mest om. På röntgen är det så korta möten att det känns som tack och hej på en gång, säger hon.

?På Göteborgs universitet har man, i likhet med andra lärosäten, länge varit medveten om problemet med den låga examensfrekvensen och i höst görs där en satsning för att få fler att fullfölja. Till exempel ska alla få språkhandledning på schemat, alltså hur man skriver akademiska texter och gör presentationer, eftersom många studenter inte har svenska som förstaspråk.?

— Språket är den enskilt största faktorn som ställer till det, säger Karin Ahlberg, programansvarig vid Göteborgs universitet. ?

En annan åtgärd från och med i höst är att minska samläsningen till ett minimum. Studenterna har länge klagat över att de försvinner i mängden när de till exempel läser ihop med sjuksköterskorna och för en så liten yrkesgrupp kan det blir förödande för identiteten.

??— Jag fattar verkligen att studenterna är trötta på att föreläsarna hela tiden hänvisar till sjuksköterskorna. Det vi nu gör blir dyrare men bättre i längden. Vi tjänar på att få dem i mål, säger Karin Ahlberg.?

Ovanpå det läggs fem dagars praktik in redan under första kursen så att det inte kommer som en överraskning senare hur verkligheten ser ut. Det kan till exempel vara studenter som sökte sig hit eftersom de gillar teknik och blir besvikna över omvårdnadsbiten. Eller vice versa, som i studenten Hanna Strands fall. Själv tycker hon att informationen om utbildningen och det kommande yrket borde byggas ut. ?

— Alla har träffat en sjuksköterska men få vet vad en röntgensjuksköterska gör. Man vet kanske inte vad man ger sig in på. När jag sökte talades det om allt nytt och häftigt som händer i röntgenvärlden men det vore bra med mer nyanserad information. Första året fick vi till exempel bara syssla med slätröntgen på praktiken, säger hon. ?

Fakta examensfrekvens

  • Sjuksköterska: 82 procent
  • Sjukgymnast: 78 procent
  • Receptarie: 73 procent
  • Röntgensjuksköterska: 57 procent

Siffrorna avser studenter antagna 2000/01–2006/07).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida