Här är lönen högst

Här är lönen högst
Illustration: Istockphoto

Röntgensjuksköterskor i Örebro har ?i genomsnitt 2 000 kronor mer i lön än sina kolleger ?i övriga landet. Lönerna skiljer sig stort mellan länen.

I Västerbotten har röntgensjuksköterskor inom samtliga sektorer en meddelön på cirka 28 100 kronor, vilket placerar länet på en bottenplats. Det visar Vårdförbundets lönekartläggning för 2016, som baseras på enkätsvar från 45 procent av medlemmarna. ?

Örebro län toppar listan i överlägsen stil, med en medellön på 32 600 kronor. Bara Västmanland kommer i närheten av det med en medellön på cirka 31 900 kronor, samtidigt som riksgenomsnittet ligger på 30 500 kronor. ?

Annica Magnusson, ombudsman för röntgensjuksköterskor på Vårdförbundet, har ingen direkt förklaring till varför lönerna skiljer sig åt så mycket. Varken barnmorskor, sjuksköterskor eller biomedicinska analytiker har någon anmärkningsvärd lönespridning geografiskt sett. ?

Annica Magnusson är hur som helst väldigt glad över att Örebro valt att lätta på plånboken. ?

— Varje fall där röntgensjuksköterskors kompetens värdesätts är värdefullt. Då blir man en förebild för dem som utbildar sig just nu och snart kommer ut på arbetsmarknaden. Det är brist på personal, och då gäller det att se om sitt eget hus, säger Annica Magnusson. ??

Att lönerna är överlägset bäst i Örebro har två tänkbara förklaringar. Dels är medelåldern bland röntgensjuksköterskorna där relativt hög; 45 år jämfört med 39 år bland allmänsjuksköterskor i Örebro. Det innebär något högre medellön.?

— Men det som har påverkat mest är att vi varje år sedan 2008 har satsat extra på Vårdförbundets yrkesgrupper. För oss har det varit ett sätt att behålla personalen, att de inte ska söka sig någon annanstans på grund av en låg lön, säger Roland Hennerdal, förhandlingschef på Region Örebro län.

?I Örebro är det ett ganska stort hopp mellan den bäst och den sämst betalda röntgensjuksköterskan: 25 900 kronor kontra 40 600 kronor. Men det exemplet är inte talande för Vårdförbundets yrkesgrupper. Statistiken visar att medlemmarnas löner är väldigt hoptryckta. ?

— Här finns det mycket att göra. Vi ska inte bara ha en bra lön när vi kommer ut på arbetsmarknaden, utan vi måste även kunna se en utveckling under hela yrkeslivet. Vi har ett löneavtal som säger att det är kunskap som ska värderas. Men vi har under flera år sett att det inte riktigt går till på det sättet, säger Annica Magnusson.??

Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor jobbar just nu på att få till en reglerad specialistutbildning och även akademisk specialisttjänstgöring för röntgensjuksköterskor. Om det blir verklighet kommer ersättningen att spela en ännu viktigare roll, det måste löna sig att utvecklas inom sitt yrke, menar Annica Magnusson.?

— Det behövs specialistutbildningar för att stimulera yrkesutvecklingen och för att verksamheten ska kunna fortsätta utvecklas i snabb takt. Dessutom skulle det locka fler att söka sig till yrket, det blir mer attraktivt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida