Utredda fall

Hjärtkärlbilder försvann på posten

Hjärtkärlbilder försvann på posten
2 000 bilder av ultraljudsundersökningar försvann på posten. Nu har verksamheten skärpt sina sekretessrutiner och skaffat back up-system. Foto: Mostphotos

En hårddisk med 2 000 ultraljudsbilder försvann i posten och sjukhuset hade ingen back up. Nu riskerar patienterna allvarliga vårdskador, enligt vårdgivaren.

Eftersom bilderna är borta blir det svårare att göra medicinska bedömningar av de undersökta patienterna i framtiden. Jämförelsematerial saknas.

Risk finns också att sekretessbelagd patientinformation hamnar i fel händer, påpekar vårdgivaren, som lex Maria-anmält händelsen.

Hårddisken blev full

Det var när ultraljudsapparatens hårddisk på thorax och kärl blev full och slutade fungera, som misstaget att inte backa upp bilder blev fatalt.

Leverantörens tekniker bedömde att hårddisken behövde omformateras. De cirka 2 000 bilderna fördes över till en extern hårddisk som leverantören tog med sig från sjukhuset. När hårddisken med bilder skulle skickas tillbaka försvann den på posten och har inte kunnat spåras.

Vårdgivaren har utrett händelsen, gjort en analys och en adekvat handlingsplan, anser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som därför avstår från kritik och avslutar ärendet utan åtgärd.

Server backar upp

I handlingsplanen ingår bland annat en serverlösning som ser till att bilder och filmer, oavsett typ av apparat, backas upp och sparas. Bara kopior får skickas från sjukhuset i fortsättningen. En förvaltningsgrupp får ansvar för detta och utbildningen om rutiner för sekretessbelagd information och posthantering förbättras.

Dnr 8.1.1-10572/2016-7

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida