Säker vård

Karolinska ökar säkerheten med ny organisation för MR

Sedan september i år finns en ny säkerhetsorganisation för MR-undersökningar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. En av uppgifterna är att förebygga olyckor.

När det gäller röntgenstrålning finns en myndighet – Strålskyddsmyndigheten – som ansvarar för tillstånd och förordningar på de olika röntgenenheterna i Sverige. Någon liknande myndighet finns inte för magnetkameror, MR. 

– I princip kan du köpa en magnetkamera, placera den i garaget och börja utföra undersökningar. Med den nya organisationen vill vi förbättra säkerheten på alla de enheter på sjukhuset som har MR-kameror, säger röntgensjuksköterskan Karin Telin, omvårdnadschef och så kallad MRSO, Magnetic Resonance Safety Officer, inom funktionsområde buk på Karolinska i Huddinge.

Många MR-kameror

Hon är en av de många röntgensjuksköterskor, radiologer och sjukhusfysiker som ingår i den nya säkerhetsorganisationen.

Efterfrågan på MR är enormt och växer stadigt. Totalt finns i dag 27 MR-kameror bara på Karolinska universitetssjukhuset, varav 8 finns i Huddinge.

De som ingår i säkerhetsorganisationen träffas kontinuerligt för att gå igenom, skapa och uppdatera riktlinjer, PM, rutiner och annat viktigt för alla som arbetar med MR. Men även för de som rör sig inom eller strax intill det oerhört starka magnetfält som finns runt en MR-kamera. Exempelvis lokalvårdare, anestesipersonal, personal som följer med patienten till undersökningen, vaktmästare och så vidare.

På Karolinska finns ett system med olika utbildningsnivåer beroende på i vilken MR-zon man arbetar: i intilliggande rum eller inne i vid själva MR-kameran. Säkerhetsorganisationen ansvarar för att utbildningarna är uppdaterade, samt utbildar personal.

Allvarlig olycka

För några veckor sedan inträffade en allvarlig olycka i samband med en MR-undersökning i det privata vårdbolaget Aleris MR-trailer i Luleå. Röntgensjuksköterskan, som arbetade ensam, hade på sig en viktväst som används vid träning. Västen innehöll ferromagnetiskt material och drogs mot kameran. Röntgensjuksköterskan fick skäras loss, varefter han medvetslös transporterades till intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus. Han skadades i nacken och är i dag sjukskriven.

Läs också: Röntgensjuksköterskan skadades i nacken

Den typen av allvarliga händelser är mycket ovanliga.

– Tyvärr finns inget bra system för att rapportera händelser i dagsläget, varken för sjukhus eller övriga Sverige. Det är dock av stor vikt att alla ”nära ögat-händelser”, incidenter och olyckor rapporteras, säger Karin Telin.

Hon understryker också vikten av att väga nytta mot risk för patienter som har olika typer av implantat. Exempelvis pacemakers och andra magnetiskt påverkbara föremål i kroppen. Det är inte alltid det går att göra en MR-undersökning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida