Åldersbedömningar

Läkare dömer ut metod för åldersbedömningar

Åldersbedömningar görs på ett sätt som står i strid med vetenskapen. Asylsökande riskerar att få felaktiga beslut och därmed är rättsäkerheten hotad. Det skriver flera rättsläkare i en debattartikel.

13 november 2017

Förra året fick Rättsmedicinalverket, RMV, i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Den metod som valdes utgår bland annat från Socialstyrelsens kunskapsöversyn och innebär att visdomständer undersöks med röntgen och knäled undersöks med magnetkamera. Detta väntades ökar säkerheten för att kunna bedöma om någon är under eller över 18 år.

Men metoden har mötts av omfattande motstånd, framför allt när det gäller magnetkameraundersökning av knäleden. En av de mest uppmärksammade kritikerna är rättsläkaren Fredrik Tamsen som menar att tillvägagångssättet har allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister. Bland annat tycks RMV:s egna siffror tyda på att knäleden mognar tidigare än tänder, vilket i så fall innebär att knäledsundersökningen inte tillför något för bedömningen av ålder.

Flera rättsläkare har slutat

Ett flertal rättsläkare stämmer nu in i kritiken genom en debattartikel i Svenska Dagbladet. De skriver att samtliga rättsläkare vid den rättsmedicinska enheten i Uppsala avstår från att göra åldersbedömningar och flera har lämnat sina tjänster. De menar att RMV genom sitt agerande pantsätter den medicinska och vetenskapliga hedern.

”Mottagarna vilseleds att tro att rättsläkarna har en expertkunskap de helt enkelt inte har. Detta är allvarligt för rättssäkerheten”, skriver rättsläkarna i SvD.

Hellre fria än fälla

I debattartikeln listar de en rad problem med åldersbedömningarna:

  • Felmarginalerna från tänder och skelett behöver adderas till varandra. På så sätt bör felmarginalen bli betydligt högre än den som RMV angett.
  • Om de tandläkare och röntgenläkare som bedömer bilderna inte är tillräckligt tränade kan felmarginalen bli ännu högre.
  • Principen att hellre fria än fälla uppges gälla vid RMV:s metod, men i själva verket är det så att en person kan bedömas som vuxen om antingen visdomstand eller knä visar full mognad – även om den andra undersökningen tyder på motsatsen.
  • Rättsläkarna som skriver under RMV:s utlåtande saknar själva kompetens för att avgöra om valda metoder och bedömningar är korrekta, och bidrar därmed inte med någon medicinsk kvalitet utöver den bedöming som tandläkarna och röntgenläkarna gjort.

Framtiden avgörs på fel grund

”Om man betraktar denna lista av tveksamheter så kan man snabbt konstatera att RMV:s modell är så pass otillförlitlig och potentiellt rättsosäker att de som bedöms riskerar att få hela sin framtid avgjord på felaktiga grunder. Dessutom undergrävs RMV:s trovärdighet. (—) Det är mycket som står på spel och därför behöver RMV omgående ompröva metodval och vald modell. Det vore betydligt ärligare”, skriver rättsläkarna i SvD.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida