Forskning

Ljus kan avslöja lungornas kapacitet hos för tidigt födda

Ljus kan avslöja lungornas kapacitet hos för tidigt födda
Mätningar med laserljus skulle kunna ersätta röntgenundersökningar för att ta reda på hur lungorna hos för tidigt födda mår. Arkivbild: Mostphotos

Att använda laserljus för att mäta syret i lungorna hos för tidigt födda skulle göra att de slipper upprepade röntgenundersökningar.

– Om det går att minska antalet röntgenundersökningar vore det en stor vinst, säger anestesiläkaren och forskaren Emilie Krite Svanberg vid Lunds universitet.

I fredags disputerade hon på en avhandling om hur man kan mäta syret i lungor och andra vävnader i kroppen med hjälp av laserljus.

Grundprincipen är att ljus av en viss våglängd skickas in i kroppen. Genom att sedan mäta hur mycket ljus som kan återuppfångas går det att räkna ut hur mycket syre som finns i det område som undersöks.

Krävs stor exakthet

Teknik för att mäta syre bundet i blodet finns redan. Men den går inte att använda för att mäta hur mycket syre som finns i lungornas hålrum. Här krävs nämligen att ljuset skickas in på exakt rätt våglängd. Det räcker inte att åstadkomma en våglängd på 760 nanometer utan ljusstrålen måste vara exakt 760,445 nanometer.

Emilie Krite Svanberg och hennes forskarkolleger vid medicinska fakulteten och tekniska högskolan i Lund är de första som har lyckats med det konststycket. På försök som gjorts på friska spädbarn har de visat att metoden fungerar.

Fortfarande är dock tekniken lite för omständlig för att kunna användas som rutin på för tidigt födda. Men tillsamman med några företag har forskargruppen lyckats få ett stort anslag från EU för att vidareutveckla den. Målet är att man med hjälp av små sändare och mottagare som fästs på barnets bröst ska kunna mäta lungornas funktion kontinuerligt utan att behöva störa barnet.

Kan förutspå cirkulationssvikt

Laserljus för att mäta syre kan även bli användbart på vuxna som riskerar att drabbas av cirkulationskollaps. I sin avhandling visar Emilie Krite Svansson hur man kan förfina mätningen av syretillförseln i olika vävnader med en nyare metod som använder korta laserpulser. Tekniken finns ännu inte på sjukhusen, men skulle enligt Emilie Krite Svansson ganska snart kunna införas.

– Vid cirkulationssvikt är tiden mycket viktig. Ju snabbare vårdpersonalen inser att en kris är på väg, desto större chans har patienten att överleva. Att mäta syresättningen i till exempel underarmen visar en eventuell försämring mycket tidigt och skulle därför kunna rädda liv, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida