Forskning

Magnetkamera bra alternativ vid hjärtsjukdom

Magnetkamera bra alternativ vid hjärtsjukdom
Att undersöka hjärtat med MR-kamera vid ischemisk sjukdom har många fördelar jämfört med scintigrafi som är standardmetoden, visar en ny svensk studie. Bild: Linköpings universitet

En ny metod för att bedöma syretillförsel till hjärtat kan ersätta dagens standardmetod, visar en ny avhandling av röntgensjuksköterskan Britt-Marie Ahlander, som även undersökt hur en film kan ge patienten en bättre upplevelse i MR-kameran. 

I dag disputerar Britt-Marie Ahlander som den 16:e röntgensjuksköterskan i Sverige, på sin avhandling gjord vid Linköpings universitet.  

Vid ischemi, syrebrist, är det standard att undersöka syretillförseln till hjärtmuskeln med scintigrafi. Då används en radioaktiv isotop som kontrastvätska som mäts med gammakamera.

Slipper strålning

För att slippa utsätta patienten för strålning testade forskarna att i stället använda magnetkamera. De undersökte också vilken av två typer av bildserier som fungerade bäst för att bedöma ischemi med MR-kamera. De kom fram till att GRE-EPI gav ett bättre resultat än SSFP-sekvensen, jämfört med scintigrafi.

– Det har inte funnits någon konsensus om vilken sekvens man ska använda vid ischemi, men det här kanske kan leda till det, säger Britt-Marie Ahlander.

Problemet har varit att MR-kamera varit känsligare för rörelseoskärpa och det har varit svårt att få bra bilder hos patienter med förmaksflimmer, förklarar hon. Nu har hon och forskargruppen kunnat visa att man med så kallade single shot-sekvens, en ny, snabbare teknik, kan fånga bildinformation under ett enda hjärtslag.

– De bilderna blev bättre eller lika bra som de segmenterade för att visa infarktens utbredning, säger hon.

Film lugnade patienter

Avhandlingens andra del handlar om att utvärdera patienternas upplevelse av en MR-undersökning. Ett speciellt frågeformulär togs fram, som patienterna fick besvara. 

Hälften av de 100 försökspersonerna fick endast skriftligt material, andra hälften fick även se en fem minuter lång film som gjorts för ändamålet. Den visar hur undersökningen går till, hur kameran låter och ser ut. Båda grupperna guidades muntligt under undersökningen i vanlig ordning.

Gruppen som fått se filmen kände sig signifikant mer avslappande vid undersökningen. 

– Jag är fascinerad av att det gav ett sådant resultat. Det vore så enkelt att göra en liknande film och skicka med en länk i kallelsen. Då kan patienten gå in och titta när det passar och man kunde ha den på flera språk, säger Britt-Marie Ahlander.

Disputationen sker i Jönköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida