Ny metod ger rätt stråldos

2 oktober 2013

En ny teknisk metod ökar noggrannheten vid bestämning av dosen vid exempelvis strålbehandling av cancer och röntgendiagnostik. Jonisationskammare, en gasfylld detektor, används för att kvalitetssäkra användningen men fungerar sämre i små strålfält. Vätskejonisationskammare kan å sin sida orsaka problem att tolka mätsignalen. Sjukhusfysikern Jonas Andersson har utvecklat en metod för att korrigera mätsignalen som möjliggör användning av vätskejonisationskammaren i medicinska tillämpningar med joniserande strålning. Avhandling: “Ion recombination in liquid ionization chambers”.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida