Personal utan rätt kompetens gör röntgenundersökningar

Personal utan rätt kompetens gör röntgenundersökningar
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro betonar kompetensens betydelse för patientsäkerheten.

På flera håll i landet görs röntgenundersökningar av personal utan formell kompetens. Legitimerade röntgensjuksköterskor måste finnas för att kunna garantera patientsäkerheten, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i dag på Röntgensjuksköterskans dag.

8 november 2011

I bland annat Dalarna, Östergötland och i Växjö, gör  till exempel undersköterskor och sjuksköterskor röntgenundersökningar, trots att de inte har formell kompetens. 

Det är oacceptabelt eftersom de inte har de kunskaper som krävs för att arbeta patientsäkert, anser röntgensjuksköterskornas ordförande Gunnela Örnberg.

Om det beror på brist anser hon att man tillsammans med universitet och högskolor måste se över det långsiktiga behovet.

Eget yrkesansvar

Röntgensjuksköterskeyrket är legitimerat och har ett eget yrkesansvar. I det ligger att röntgensjuksköterskan har en specifik kompetens om strålskydd och kan bedöma berättigande, optimering och dosbegränsning; tre grundläggande strålskyddsprinciper enligt Internationella strålskyddskommissionen (ICRP).

– Tekniken utvecklas och blir bättre och vi kan bota fler, men vi måste vara uppmärksamma på såväl stråldos som bemötande av varje patient. Våra yrkesgrupper måste få använda sin kunskap fullt ut och arbetet i vården måste vara patientsäkert, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida