Personalbristbakom röntgenmiss

Landstinget Västernorrland får kritik efter att stressad personal felbedömt röntgenbilder.??

Inspektionen för vård och omsorg började granska röntgenavdelningen vid Sundsvalls sjukhus efter anmälan från en patient. Hen hade röntgats för misstänkt gallsten, men läkaren kunde inte hitta något. ?

Åtta månader senare sökte patienten på nytt. Vid eftergranskning av bilderna konstaterades ett tiotal stenar. Ivo kritiserar läkaren som borde ha upptäckt stenarna i första läget. ??

Men även landstinget får kritik av Ivo, för brister i bemanningen samt för att arbetet vid röntgen inte organiserats och planerats tillräckligt för att ”säkra verksamhetens kvalitet”.

Arbetsmiljön har under lång tid varit pressad. I dag saknas 6 av 38 röntgensjuksköterskor, samt fem radiologer. ?

— Det är klart att risken för fel ökar om det är hårt tryck på personalen, det är jag helt övertygad om, säger verksamhetschefen Liselott Mafi.?

— Vi jobbar hårt på rekryteringen men det har inte räckt hittills. En lösning är att växla kompetens mellan olika yrkesgrupper. Exempelvis kan röntgensjuksköterskor göra en hel del saker som läkare gör i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida