Personalbristbakom röntgenmiss

Landstinget Västernorrland får kritik efter att stressad personal felbedömt röntgenbilder.??

7 oktober 2015

Inspektionen för vård och omsorg började granska röntgenavdelningen vid Sundsvalls sjukhus efter anmälan från en patient. Hen hade röntgats för misstänkt gallsten, men läkaren kunde inte hitta något. ?

Åtta månader senare sökte patienten på nytt. Vid eftergranskning av bilderna konstaterades ett tiotal stenar. Ivo kritiserar läkaren som borde ha upptäckt stenarna i första läget. ??

Men även landstinget får kritik av Ivo, för brister i bemanningen samt för att arbetet vid röntgen inte organiserats och planerats tillräckligt för att ”säkra verksamhetens kvalitet”.

Arbetsmiljön har under lång tid varit pressad. I dag saknas 6 av 38 röntgensjuksköterskor, samt fem radiologer. ?

— Det är klart att risken för fel ökar om det är hårt tryck på personalen, det är jag helt övertygad om, säger verksamhetschefen Liselott Mafi.?

— Vi jobbar hårt på rekryteringen men det har inte räckt hittills. En lösning är att växla kompetens mellan olika yrkesgrupper. Exempelvis kan röntgensjuksköterskor göra en hel del saker som läkare gör i dag.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida