Planerar operation i 3D

Med stöd av röntgenbilder (skiktröntgen med kärlkontrast), integrerade i avancerade dataprogram, kan plastik- och käkkirurger på Akademiska sjukhuset numera visualisera operationer och därmed identifiera och undvika problem. Den nya virtuella 3D-tekniken har utvecklats i samarbete med Centrum för bildanalys vid Uppsala universitet.

Syftet är att öka precisionen vid rekonstruktioner av exempelvis en underkäke efter att tumörer avlägsnats, vid olika missbildningar eller efter svåra trauman. Ben och hud, med fungerande blodcirkulation, tas då från underben.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida