Rädda barn får drömhjälp

När barn sövs för MR, passar man på att göra flera undersökningar. Arbetssättet på sjukhuset i Jönköping gynnar både patienterna och personalen.

Det var en mamma som kläckte idén. Hennes barn var rädd för sprutor så skulle man kunna slå flera flugor i en smäll och ta blodprover samtidigt när barnet ändå är sövt, undrade hon? Sagt och gjort. Nu flera år senare har mammans förslag blivit rutin på länssjukhuset i Ryhov och mer än vart tredje barn som sövs för MR får genomgå andra undersökningar, exempelvis lumbalpunktion, hörsel-, ögon- och tandundersökningar. ?

— Ibland står läkare och sjuk­sköterskor från andra kliniker på rad här, säger Ewa Geel, röntgensjuksköterska som är bokningsansvarig och håller i logistiken.?

När hon får en remiss står det om barnet behöver göra andra undersökningar också. Då ringer Ewa Geel till de klinikerna och får namn och telefonnummer till dem som är berörda. Med tiden har hon jobbat upp kontakter och vet precis vem hon ska vända sig till, något som är a och o.?

— Då minimerar man risken att mitt meddelande hamnar på en post it–lapp som sedan ramlar bort, säger hon. ??

Tack vare det målmedvetna arbetet med att korta väntetiderna och bra koll på flödet, är hon ute i god tid, 10–14 dagar i förväg. När det är klart vem som ska komma, skriver Ewa Geel in vad som gäller, ”Sök doktor Svensson på det här tele­fonnumret när det är dags”. Doktor Svensson, eller vem det nu blir, är oftast den läkare som har jour den dagen och alltid finns på plats. ?

När Ewa Geel började som röntgensjuksköterska för många år sedan var det nästan bara de allra sjukaste barnen som gjorde MR. I dag används det mycket mer, till exempel för att utreda huvudvärk. Kliniken tar emot barn från hela landstinget och varje tisdag och torsdag kommer de som ska samordnas. De bokas in sist på narkospersonalens bokningstid eftersom barnen hålls sövda tills samordningsundersökningarna är färdiga. ??

Barnen som ska göra MR sövs lätt och andas själva och det ändrar man inte på bara för att någon vill göra en undersökning som kräver mer narkos. ?För några veckor sedan hade Ewa Geel ett multisjukt barn som genomgick fyra olika undersökningar i samband med MR, och det är främst för barnens skull som det här görs.?

— Även om vi på röntgen inte tjänar någon tid på det, har vi ett patientfokus. Barnet slipper sövas flera gånger vilket alltid innebär en risk, säger Ewa Geel.

För sjukhuset i stort är det också tidsbesparande då resultaten kommer snabbare och flera återbesök kan elimineras, något som även familjerna är väldigt tacksamma för.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida