Röntgen på akuten blev ett lyckokast

Röntgen på akuten blev ett lyckokast
Jenny Sjögren ser bara fördelar med att ha flyttat in på akuten. Foto: Roger Lundholm

På mindre än en halv minut kan patienten förflyttas från traumarummet till datortomografen.

– Det här är framtiden, säger Jenny Sjögren, röntgensjuksköterska och enhetschef för akutröntgen vid diagnostiskt centrum för bild- och funktionsmedicin på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Under den årliga nordiska röntgenveckan som hållits i Malmö den här veckan har Jenny Sjögren berättat om fördelarna med att ha tillgång till en datortomograf inne på akuten.

Intresset för vad hon hade att säga var stort. I föreläsningssalen blev samtliga stolar snabbt upptagna och många fick stå upp medan hon berättade hur de arbetar och vad som krävs för att få det att fungera.

Kortare ledtider

– Att det var så många som lyssnade tror jag beror på att många akutmottagningar som byggs, eller byggs om, funderar på att göra som vi, säger Jenny Sjögren till Vårdfokus.

Det har nu gått två och ett halvt år sedan akuten i Malmö fick sin egen datortomograf, alldeles intill traumarummet.

Dessförinnan var man tvungen att transportera patienten till akutröntgen, som ligger en bit bortom akutmottagningen. Det tog mellan fyra och sju minuter, vilket kan tyckas vara en kort tid, men i riktigt akuta situationer kan sekunder skilja mellan liv och död.

– Om vi exempelvis har en patient som råkat ut för en trafikolycka och som behöver röntgas omedelbart går det numera på 30 sekunder, säger Jenny Sjögren som helst hade velat att datortomografen var bemannad dygnet runt.

Brist på röntgensjuksköterskor

I dag körs den endast dagtid, av två röntgensjuksköterskor och en undersköterska. På grund av den stora bristen på röntgensjuksköterskor går den inte att utnyttja på kvällar, nätter och helger, vilket annars hade varit att föredra.

Den används till många olika tillstånd: från stora multitrauman, misstänkta lungembolier och aortaaneurysmer till frågeställningar om blödningar och infarkter i hjärnan.

Jenny Sjögren ser bara fördelar med det nya arbetssättet, även om det inneburit att ett 50-tal röntgensjuksköterskor och ett 30-tal undersköterskor har behövt skola in sig på den nya maskinen och hur man arbetar på akuten, vilket i sig varit en stor process. Alla som ingår i jourschemat måste kunna hantera den.

Förutom att ledtiderna kortats tycker hon att patientflödet förbättrats.

– Sedan vi flyttade in har vi fått ett mycket bättre samarbete mellan röntgen och de andra disciplinerna och klinikerna eftersom vi numera arbetar som ett team med den övriga personalen på akuten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida