Patientsäkerhet

Två nödsituationer på röntgensal utan larm

Två nödsituationer på röntgensal utan larm
En av patienterna fick andnöd och svimmade. Röntgensjuksköterskan var ensam och hade behövt larmknappen.

En röntgensjuksköterska blev stående ensam med patienten vid ett misstänkt hjärtstopp utan att kunna larma. Trots att personalen redan för ett halvår sedan påtalade att larmknappen inte fungerar används salen.

Personalen på röntgenavdelningen på Södersjukhuset är skärrad. Förra veckan skedde två akuta händelser inne på en av datortomografisalarna. Personalen behövde i båda fallen larma kollegor och anestesipersonal för misstänkt hjärtstopp.

Men den röda larmknappen var ur funktion. Därför kunde de inte kalla in hjälp från resten av avdelningen, som inte visste att patienten och kollegorna därinne befann sig i en nödsituation.

Slets av vid ombyggnation

Personalen påtalade redan i november för sina chefer att larmutrustningen på salen inte fungerar efter en ombyggnation.

– De har sagt att det ska bli åtgärdat. Vi har trott att det var gjort. De som arbetar därinne ofta vet att den inte fungerar, men inte alla. Men det är inte patientsäkert att fortsätta använda salen, säger en av röntgensjuksköterskorna.

I eftermiddag ska skyddsombuden, Vårdförbundet och cheferna för avdelningen ha krismöte om frågan och utreda varför larmet inte har lagats under ett halvår och salen används ändå.

Anafylaktisk chock

Vid den första akuta händelsen i tisdags förra veckan var det två sjuksköterskor på salen av säkerhetsskäl då de skulle spruta kontrastmedel intravenöst.

Patienten fick en anafylaktisk chock av kontrastmedlet och ett hjärtstopp. Sjuksköterskorna på salen försökte trycka på larmknappen. Meningen är att kolleger på avdelningen då skyndar dit med defibrillator och akutvagn och kan hjälpa till praktiskt vid hjärtstoppet, samtidigt som någon ringer på nödnumret till anestesipersonalen. Men larmknappen fungerade inte.

– De kunde ändå ringa, så till slut kom anestesin springande. Mina kolleger var väldigt oroade av den här händelsen, säger en i personalgruppen som uppfattat att hon fått en tillsägning när hon blandade in facket och därför vill vara anonym.

Provocerad på APT-möte

Dagen efter hade avdelningen APT-möte där cheferna presenterade den senaste arbetsplatskontrollen och berättade att den gått bra. Någon i personalgruppen blev provocerad av detta och påtalade igen att larmknappen inte fungerade på datortomografisalen.

Enligt personalen svarade cheferna åter att det skulle bli åtgärdat. Då problemet dragit ut på tiden och frågan ställts på sin spets vid hjärtstoppet kontaktade personalen Vårdförbundet lokalt för att få hjälp.

Just när de sitter i ett möte under fredagen för att diskutera problemet sker nästa nödsituation. Då är en sjuksköterska ensam på salen, vilket är vanligt när patienten kommer polikliniskt hemifrån direkt till röntgen och inget kontrastmedel ska ges.

– Hon var helt ensam och kunde inte få kontakt med oss andra trots att patienten inte kunde andas.

Kontaktat Ivo

Vårdfokus uppgiftslämnare tror att båda patienterna har överlevt.

Vid eftermiddagens möte tänker skyddsombuden göra en så kallad 6:6a-anmälan där de kräver att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de brister de påtalat. Vid kontakt med Inspektionen för vård och omsorg om ärendet har myndigheten sagt att det även ska göras en Lex Maria-anmälan.

– Våra chefer svarade tidigare att det är så långa köer till undersökningar att de inte kan stänga det aktuella undersökningsrummet. Men det här handlar inte bara om personalens arbetsmiljö utan i allra högsta grad om patientsäkerheten, säger röntgensjuksköterskan.

Köer också fara för säkerhet

Verksamhetschefen bekräftar att ledningen bedömt att köer till undersökningen skulle utgöra större risker för patienterna än att använda salen.

– Vi har påtalat att larmet måste ordnas flera gånger till fastighetsägaren Locum och fastighetschefen. Jag vet inte om vi brustit i att inte berätta hur viktigt det är eller om de är överbelastade. Men jag tycker att det tagit oacceptabelt lång tid att ordna larmet, säger Monica Årnell, verksamhetschef på Södersjukhusets röntgenklinik.

Hon tycker att de försökt minimera arbetsmiljöproblemen och patientrisken genom att sätta upp en lapp med information om att det är personalen i undersökningsrummet bredvid som ska uppmärksammas vid akuta situationer och att de sedan larmar.

– De finns vägg i vägg. Dessutom har vi bestämt att man alltid ska arbeta två tillsammans i salen utan larm. Jag vet inte varför en röntgensjuksköterska arbetade själv vid händelsen, säger Monica Årnell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida