Röntgenbilder på fetma motiverar till ändrad livsstil

Röntgenbilder på fetma motiverar till ändrad livsstil
Röntgensjuksköterskan Eva Bergelin står bakom studien.

Patienter som får se sin fetma på bilder tagna med datortomografi kan få en ökad motivation till att förändra sin livsstil. Det visar en studie gjord av röntgensjuksköterskan Eva Bergelin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Med studien visar Eva Bergelin att röntgenbilder inte bara kan användas för diagnos och behandling, utan att de också kan vara ett hjälpmedel för att förklara, informera och utbilda patienten om sin sjukdom.

I studien fick sju kvinnor och fem män som behandlades för sin fetma se en röntgenbild som visade ett tvärsnitt av den egna buken och en bild av levern.

Reagerade starkt

– De som hade en förfettad lever reagerade starkt på det. Att man kan få fettlever av för mycket alkohol känner de flesta till, men inte att man kan äta sig till det, säger Eva Bergelin.

Patienterna var positiva till metoden, de var nyfikna och ville veta mycket, berättar hon.

– Bara att få se sin anatomi var spännande, hur tarmarna låg och hur allt såg ut. Sen tittade vi på var fettet fanns och pratade om riskbilden. En del hade mycket underhudsfett, andra hade mest fett innanför bukmuskulaturen vilket innebär större risk för följdsjukdomar eftersom de fettcellerna har en högre metabolism.

Även vid andra sjukdomar

Kunskapen från röntgenbilderna hade patienten sedan med sig i det fortsatta behandlingsarbetet tillsammans med dietist, läkare och sjuksköterska.

Resultatet av studien visar att information och undervisning med hjälp av röntgenbilder är ett bra pedagogiskt hjälpmedel för att göra patienten mer medveten och öka motivationen till livsstilsförändringar och Eva Bergelin tror att metoden skulle kunna användas även vid andra slags sjukdomar än fetma.

– En välinformerad och kunnig patient har större möjligheter att vara delaktig i sin vårdprocess och på så sätt påverka sin behandling positivt, säger hon.

Studien Patients’ experiences of seeing their obesity in CT-images allow for an active self-care: a qualitative study publiceras i Scandinavian journal of caring sciences.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida