Valåret 2018

Röntgensjuksköterskan Mavis strävar mot tung politikerpost

Röntgensjuksköterskan Mavis strävar mot tung politikerpost
Röntgensjuksköterskan Mavis Zander arbetar till vardags som klinisk lärare. Hon har hunnit bli erfaren inom politiken och kan tänka sig det som ett framtida heltidsarbete.

Inför valet 2010 visste röntgensjuksköterskan Mavis Zander inte vilket parti hon ville rösta på. Nu är hon en erfaren kandidat för Moderaterna med sikte på regionfullmäktige i Skåne. I Vårdfokus intervjuserie med vårdpersonal inom politiken berättar Mavis Zander om vad hon anser är den mest brinnande frågan just nu.

Viljan att påverka har alltid funnits där. Uppvuxen med flera storasyskon lärde sig Mavis Zander tidigt att ta plats. Och hon uppfostrades med inställningen att begränsningarna i livet ligger hos en själv.

– Allt går att förändra, det är en tanke jag gillar. Makten över vardagen ligger i mina händer. Det gäller så väl det mentala, att jag bestämmer mig för att det ska bli en bra dag, till det rent praktiska. Fungerar något dåligt så berättar jag det för ansvariga, i stället för att i tysthet sura över det, säger Mavis Zander.

Omvårdnad och teknik

Ändå har en del viktiga livshändelser varit slumpartade. Ett år efter gymnasiet sökte hon in till sjuksköterskeutbildningen, med målsättningen att en dag bli barnmorska. Men av oklar anledning kom hon i stället in på röntgensjuksköterskeprogrammet. En studievägledare sa att hon kunde läsa den första terminen, som var gemensam för utbildningarna, och sedan byta.

Men under den två veckor långa praktiken ändrade hon uppfattning. Kombinationen av omvårdnad och teknik lockade. Nu har hon jobbat som röntgensjuksköterska i 14 år, varav de senaste två som klinisk lärare. Yrkesvalet har hon inte ångrat en enda gång.

Från fackliga uppdrag till politik

Ganska tidigt i karriären gled hon in på den fackliga banan, vilket slutade med att hon blev styrelseledamot i Vårdförbundet Skåne. Här lärde hon sig om påverkansarbete och fick en bredare kunskap om vård och ekonomi. Det ledde till ett växande intresse för politik.

– Jag visste inte var jag stod. Inför valet 2010 satte mig in i de olika partiprogrammen och gjorde även något test som Sydsvenskan hade. Till slut var det tydligt att jag ideologiskt stod närmast Moderaterna. Jag blev medlem direkt.

Kort därefter kom Mavis Zander in på partiets toppkandidatutbildning, som förberedde kandidater inför valet 2014. Det ledde senare till prestigefulla uppdrag för Moderaterna inom Vellinge kommun, bland annat med en plats i fullmäktige och i omsorgsnämnden. Numera är hon även vice ordförande för Region Skånes personalnämnd.

En svår utmaning

Till skillnad mot i Vellinge kommun är Moderaterna oppositionsparti inom regionen, vilket Mavis Zander tycker ställer stora krav på henne som politiker. Hon måste vara mer lyhörd och kompromissvillig. Det går inte heller att bara reagera på sådant som de styrande partierna gör, utan det är viktigt att komma med egna förslag.

– En stor del av arbetet handlar om att läsa in sig på frågorna för att sedan ta diskussionen och försöka påverka i den riktig vi tycker är bäst. Det kan handla om något så basalt som att få till en ändrad formulering i ett beslut.

Hon var nyligen med och fattade beslut om fler utbildningsanställningar i regionen, det som Vårdförbundet kallar för akademisk specialisttjänstgöring, AST. Det är en fråga som direkt berör Mavis Zander i egenskap av klinisk lärare, där det är en stor utmaning att hitta handledare åt alla studenter.

– Det är en stor fördel att jag ser hur besluten påverkar oss i den kliniska vardagen. Det är en kunskap som jag ofta får dela med mig av i nämnden. Jag tycker det vore bra om fler politiker kom ut mer i verkligheten och bildade sig en egen uppfattning om hur det står till. Någonstans mellan mediernas krisrubriker och tjänstemännens lugnande ord till politikerna finns det en sanning. Och den skulle jag säga ligger hos medarbetarna, säger Mavis Zander.

Behövs ändrade arbetssätt

Region Skåne är en stor organisation och fungerar likt ett filter som besluten vandrar genom. Det innebär att det ofta tar lång tid innan något händer ute i vården och det är svårt att bedöma effekten av ett beslut. Det är frustrerande tycker Mavis Zander.

Men det som oroar henne mest just nu är svårigheten att kompetensförsörja, vilket gör att vårdköerna växer. Det är den mest brinnande frågan inför valet, så väl nationellt som regionalt. Prognoser pekar på att befolkningens behov av vård ökar snabbare än vad det utbildas sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Därför tycker Mavis Zander att det behövs en ordentlig diskussion om förändrade arbetssätt. 

– Det handlar inte om att ersätta personal, för det kan man inte. En röntgensjuksköterska har en treårig utbildning som bland annat gör oss till experter på att minimera stråldoser. Den kunskapen får man inte genom att snabbutbilda annan personal. Men vi kan avlastas från vissa uppgifter, som patientbokningar och transporter, så att vi får ägna oss mer åt det vi är experter på. Det tänket kan man applicera inom hela vården.

Kanske heltidspolitiker en dag

Mavis Zander lägger stora delar av sin fritid på politiken. Det fungerar tack vare stöttning från hennes man och barn, men också genom noggrann planering av arbetet. Det blir några dagars intensivt läsande inför politiska sammanträden, sedan ägnar hon sig helhjärtat åt familjen.

Men det finns ett par saker som varit jobbiga under de senaste åren. Hon har fått utstå personangrepp och direkt hat, med kommentarer som ”politiker är parasiter”.

– Som folkvald blir man lätt måltavla för människors frustration. De glömmer bort att vi också är människor med en vilja att göra saker bättre. Om jag fick drömma fritt skulle all vårdpersonal få högre löner och bättre villkor, men jag vet också att resurserna inte är oändliga och att vi måste använda skattepengarna ansvarsfullt.

Till hösten börjar Mavis Zander en magiserutbildning inom omvårdnad, men hon lägger inte politiken på hyllan. Hon står på plats 16 på moderaternas lista till regionfullmäktige och kommer högst troligt få flera tunga uppdrag de kommande fyra åren. Och kanske kan hon en dag tänka sig att bli politiker på heltid.

– Jag är fortfarande ganska ung, 38 år. Det finns många saker jag vill utforska, men politiken kommer alltid att finnas med mig.   

Region Skåne

  • Region Skåne är en av landets största arbetsgivare med 34 957 anställda. De allra flesta är anställda inom hälso- och sjukvården.
  • I Skåne finns sjukhus på tio orter. Här finns såväl universitetssjukhus och akutsjukhus som närsjukhus med olika typer av vård och specialiteter. Största arbetsplatsen, med var tredje anställd, är Skånes universitetssjukhus som har verksamhet i Malmö och Lund.
  • Regionfullmäktige har 149 ledamöter som beslutar om alltifrån sjukvård och kollektivtrafik till frågor om regional utveckling och kultur. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är styrande majoritet. 

Vårdfokus politikerintervjuer
Det finns 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida