Ny yrkesroll

Röntgensjuksköterskor tolkar bilder själva

Röntgensjuksköterskor tolkar bilder själva
Ole Sørland är en av två röntgensjuksköterskor i Norrköping som fått möjlighet att läsa till beskrivande radiograf vid universitetet i Birmingham, England.

Bristen på radiologer öppnar nya karriärvägar för röntgensjuksköterskor. Två personer i Norrköping kommer snart att självständigt tolka bilder och skriva svar.

Bristen på radiologer har under flera år drivit på röntgensjuksköterskans yrkesutveckling över hela världen. I mitten av 1990-talet startades flera masterutbildningar i Storbritannien som ger behörighet att diagnostisera standardbilder av hela skelettet.

Modellen har anammats i både Danmark och Norge, men än så länge finns bara lösa planer på en utbildning i Sverige. Men det finns ett stort behov av att vidga röntgensjuksköterskornas kunskaps- och ansvarsområde.

Det har man märkt på röntgenkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Där gjordes under förra året hela 47 000 röntgenundersökningar av skelett, men eftersom radiologerna har en hög arbetsbelastning skickades en majoritet av bilderna för extern granskning hos privata bolag.

Självständig tolkning

Det vill kliniken ändra på. Sedan i januari läser två röntgensjuksköterskor till beskrivande radiograf vid Birmingham City University i England. Kursen pågår under ett år på halvfart och ger röntgensjuksköterskorna kunskap att självständigt tolka och skriva svar på undersökningar av det perifera skelettet, det vill säga alla leder nedanför axel och höften.

– Det är verkligen på tiden att vi får den här typen av utbildning för röntgensjuksköterskor, det öppnar nya karriärvägar och är en helt naturlig vidareutveckling av vår kunskap. För att kunna rekrytera personal måste man visa att det satsats på vårt yrke, säger Ole Sørland.

Praktiskt lärande

Han och kollegan Lars Henriksen arbetar nu halvtid, resterande del upptas av studier. De kommer att åka till Birmingham ett antal gånger under året för utbildningsdagar. Men det mesta sker praktiskt på hemmaplan. Under vägledning av en radiolog får de lära sig att tolka bilder och skriva svar.

– Att hitta fel är något man lärt sig under alla år av bildtagning. Men att lära sig beskriva det man ser kräver en del träning, både språkligt och tekniskt, säger Ole Sørland.

En spännande uppgift

Vid utbildningens slut kommer de att få genomföra tester, där de måste ha minst 95 procent rätt i sina tolkade svar. Det är den nivån som förväntas av röntgenläkare.

– Men läkarna har en mycket bredare specialisering där de tolkar bilder från magnetkamera, datortomografi och ultraljud. Det är inte så mycket fokus på skelettgranskningar, det är mer en tråkig rutin för dem. För oss är det en spännande och ny uppgift som vi verkligen kan bli experter på, säger Ole Sørland.

En helt ny roll

Han tror samtidigt att utbildningen kommer ge en annan roll i förhållande till röntgensjuksköterskorna och läkarna på avdelningen, ett mer sammanbindande kitt.

– Vi kan komma med en helt annan typ av konstruktiv kritik på hur bilderna tas, eftersom vi får erfarenhet av båda rollerna. Det ger en större möjlighet att bidra till förbättringsarbete.

När utbildningen är avklarad kommer Ole Sørland och Lars Henriksen att jobba ungefär 40 procent av tiden med bildtagning, och resten med granskning.

En liten skara

De blir något av pionjärer i Sverige. Så vitt de känner till finns det bara en till svensk som har gått utbildningen i England. Han heter Roland Bendroth och jobbar till vardags i Helsingör i Danmark. Han har varit en inspiration och även hjälpt till vid uppstarten av projektet i Norrköping.

Verksamhetschefen Håkan Gustafsson berättar att framgångsfaktorn är att förändringen var väl förankrad i läkargruppen. Annars finns det en risk att de upplever att arbetsuppgifter som traditionellt varit deras överlåts till andra.

– Vi ser det som en förbättring av kvaliteten och patientsäkerheten. Det är alltid sårbart att lämna över granskningen till en extern part, även om det i de flesta fall fungerar bra, säger han.

En bra investering

Utbildningen kostar 70 000 kronor per person. Vilket är väl värda pengar tycker Håkan Gustafsson. Dessutom kommer utgifterna att minska när den externa granskningen reduceras.

Kommer fler att få gå utbildningen?

– Vi vill få det här i system först och se att det fungerar som vi har tänkt. Faller det väl ut är det möjligt att fler får åka, men det är inget vi har planerat för.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida