Så kapas köerna till röntgen

Trots att radiologisk diagnostik inte ingår i den nationella vårdgarantin utgör den en viktig kugge för att se till att garantin uppfylls. Nu ska köerna kortas. ??

Alltsedan den nationella vårdgarantin infördes i Sverige har trycket på landets röntgenavdelningar ökat. Ändå omfattas inte röntgen av 90-dagarsgarantin. För att identifiera eventuella flaskhalsar och underlätta för garantin startade därför arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, för ett år sedan projektet Ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi. ??

— Genom en gemensam modell vill vi öka insikten om hur diagnostiska undersökningar påverkar tillgängligheten och vårdgarantin. Vi har kunnat mäta väntetider tidigare, men inte hur helheten påverkas, säger Martin Midböe, ansvarig projektledare på SKL.?

Norrbotten och Skåne har under våren och sommaren agerat pilotlandsting där mätpunkter tagits fram inom åtta specifika undersökningsområden. Exempel på undersökningar har varit MR för ländrygg och hjärna, datortomografi för hjärta och buk samt EEG och EKG. ?

Inom dessa områden har data kring patientflöden samlats in, från att remissen ordineras, till det slutgiltiga resultatet. Olika led längs remissvägen blir till mätpunkter som tillsammans ger en samlad bild av hur vårdkedjan ser ut.??

— I slutänden hoppas vi få ett verktyg för nationell jämförelse mellan landstingen, något som förhoppningsvis också påverkar tillgängligheten för patienterna, säger Martin Midböe.?

Med hjälp av it-stöd och information från SKL ska modellen införas på samtliga diagnostiska avdelningar i Sverige från och med årsskiftet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida