ensamkommande flyktingbarn

Så ska unga asylsökandes ålder bestämmas

Så ska unga asylsökandes ålder bestämmas
Mellan 15 000 och 18 000 åldersbedömningar räknar Rättsmedicinalverket med att man kommer att behöva göra under nästa år. Arkivbild: TT

Undersökning av knäleden med magnetkamera och kontroll av tändernas mognad är de metoder som Rättsmedicinalverket kommer att använda när åldersbedömningarna kommer igång i början av nästa år.

Bedömningen av ålder ska göras genom två av varandra oberoende analyser som utförs av en magnetkameraklinik och en tandklinik.

Enligt Migrationsverket finns tveksamheter i åldern hos 70 procent av de ensamkommande flyktingar som uppgett att de är mellan 15 och 17 år.

Eftersom Sverige har tagit emot fler ensamkommande barn och unga än något annat land i Europa rör det sig om en ganska stor grupp. Regeringen gav i maj Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar.

Mellan 15 000 och 18 000 åldersbedömningar räknar Rättsmedicinalverket med att man kommer att behöva göra under nästa år.

Varje knäledsbild ska bedömas av två oberoende röntgenläkare. Varje panoramaröntgenbild av tänderna ska bedömas av två oberoende tandläkare. Den samlade medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket lämnar kommer att göras av rättsläkare.

Att fastställa åldern är viktigt av flera skäl, bland annat när det gäller placering av barn på HVB-hem, i rättsliga prövningar och när det gäller skolgång och sjukvård.

I våras kom Socialstyrelsen med en kunskapsöversyn om åldersbestämningar. Där slog man fast att bedömning av just knäleden med magnetkamera är det säkraste sättet att fastställa om en person är barn eller vuxen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida