personalbrist

”Satsningen på löner kommer för sent”

”Satsningen på löner kommer för sent”
Både löner och arbetsmiljö måste förbättras vid Östersunds sjukhus för att kunna behålla och rekrytera personal, säger röntgensjuksköterskan Per Sellman.

För att få röntgensjuksköterskorna att stanna lägger Region Jämtland Härjedalen pengar som skulle ha gått till hyrsjuksköterskor på löner i stället. Frågan är om det räcker.

För att arbetet ska flyta på behöver röntgenavdelningen vid Östersunds sjukhus 26 röntgensjuksköterskor, men i dag är de bara 19.

– För första gången tvingas vi ta hjälp av bemanningsföretag för att vår avdelning över huvud taget ska fungera. Det är kris på i stort sett varenda avdelning på sjukhuset. Vi måste ha en ledning som vågar satsa, säger Per Sellman, röntgensjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på Östersunds sjukhus.

Har varnat länge

Under de senaste åren har 15 erfarna försvunnit. En del har slutat på grund av missnöje, andra har gått i pension eller är föräldralediga och bara tillfälligt borta. De har ersatts av fem röntgensjuksköterskor, varav majoriteten är oerfarna, och ett antal undersköterskor.

Redan för några år sedan varnade Per Sellman och personalen på röntgenavdelningen för att det skulle bli stora problem om ingen tog tag i villkoren och arbetsmiljön. Men inget hände.

– Personal som en gång brann för sitt yrke har känt sig tvingad att sluta för att inte drabbas av ohälsa. I stället för att undersöka vad missnöjet beror på och varför personal slutar så stänger man avdelningar eller fyller dem med svindyr personal, säger han.

Satning på löner

Men på sistone har den politiska regionledningen visat förståelse för problemets omfattning. I slutet av mars beslutades att tio miljoner kronor som annars skulle ha gått till hyrsjuksköterskor ska användas för att höja lönen för vissa inom Vårdförbundets medlemsgrupper, däribland röntgensjuksköterskor.

– Det är bra att regionen satsar men för oss kommer det för sent, många har ju redan slutat. Massflykten från sjukhuset kanske stoppas, men det kommer inte att leda till nyrekrytering, säger Per Sellman.

Litet glapp mellan ny och erfaren

För att bli en bra arbetsplats behöver personalen få tillräcklig återhämtning och en arbetsmiljö som gör att de orkar, så att patientsäkerheten tryggas. Sedan måste det hända mycket mer vad gäller lönerna, anser han.

– I första hand måste de bli konkurrenskraftiga mot resten av Sverige. De nya röntgensjuksköterskorna här har bara några tusenlappar upp till kolleger med 40 års erfarenhet. Det ger inga bra signaler, säger Per Sellman.

Har anställt undersköterskor

Carl-Göran Persson, enhetschef på röntgenavdelningen, berättar att det pågått en intensiv jakt på personal under de senaste åren. Men röntgensjuksköterskor växer inte på träd. I stället har nio undersköterskor anställts som ett sätt att avlasta verksamheten.

Han delar Per Sellmans bild av att sjukhuset och regionen har gjort för lite. Ingångslönerna har höjts utan att övrigas löner följt med, vilket har lett till ett utbrett missnöje. Det har han signalerat uppåt utan att något hänt.

– Enhetscheferna sitter lite i kläm. Personligen tror jag att vi behöver satsa mer på röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, visa att det är intressanta yrken som ger bra betalt. Varje person som väljer att stanna gör att vi kan minska kostnaderna för hyrpersonal, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida