Etik

Smer vill se granskning av åldersbedömningar

Smer vill se granskning av åldersbedömningar
Statens medicinsk-etiska råd vill se en oberoende granskning av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Arkivbild: Getty Images

Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor som söker asyl i Sverige.

2017 fick Rättsmedicinalverket i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. För att avgöra om någon är över eller under 18 år undersöks visdomständer med röntgen och knäled undersöks med magnetkamera.

Metoderna har ifrågasatts. Svensk sjuksköterskeförening krävde i början av året att åldersbedömningarna skulle pausas tills det är säkerställt att metoderna överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkarförbundet och rättsmedicinska experter har efterlyst en oberoende granskning av de metoder som används.

Nu sällar sig också Statens medicinsk-etiska råd, Smer, till kritikerna. I ett brev till justitiedepartementet föreslår de att regeringen tillsätter en oberoende granskning av åldersbedömningar.

Framför allt vill man veta om Rättsmedicinalverket på ett rättvisande sätt redovisar aktuella osäkerheter och risker kopplade till den medicinska åldersbedömningen i de rättsmedicinska utlåtandena.

Smer anser att det är allvarligt om risken för felbedömning i vissa fall är större än vad RMV anger. Om det saknas underlag för att uppskatta risken riskerar barn att felaktigt bli bedömda som vuxna.

–  Den medicinska åldersbedömningen måste vara tydlig med vilka risker för felbedömning som finns i olika situationer, annars riskerar asylsökande barn att gå miste om sina rättigheter enligt svensk lag. Det vore en allvarlig och oacceptabel etisk situation, säger Kjell Asplund, professor och ordförande i Smer, i en kommentar till brevet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida