radiologi

Socker kan bli viktigt redskap i jakt på cancer

Socker kan bli viktigt redskap i jakt på cancer
Linda Knutsson, universitetslektor vid Lunds universitet, kommer under året att studera socker som kontrastmedel vid MR-undersökning av hjärntumörer.

Vanligt socker kan i framtiden bli det kontrastmedel som används när en tumör undersöks med magnetkamera. Under året genomförs vetenskapliga tester på 40 patienter i Lund.

– För många tror jag det skulle kännas betydligt bättre att bli injicerad med ett ämne som man äter dagligen i stället för med metaller. Jag tror att det har en positiv psykologisk effekt på patienterna, säger Linda Knutsson, universitetslektor vid Lunds universitet.

Att cancertumörer konsumerar mer socker än frisk vävnad är en gammal lärdom. Redan i dag används socker i kombination med radioaktiva isotoper för att detektera cancerceller med PET-kamera, men det har varit svårare att använda naturligt socker för att ställa diagnos. Det är nu på väg att förändras.

Ny bildteknik avgörande

Linda Knutsson samarbetar med ett team från Johns Hopkins-universitet i USA som tagit fram en ny bildteknik för magnetkameror, MR. Den gör det möjligt att se utbytet av väteprotoner mellan vatten och socker.

– Vi provade att injicera sockerkontrastmedel i tre patienter med hjärntumör, sedan undersökte vi dem med den nya bildtekniken. Vi såg då att upptaget av socker var högre i tumören än i resten av vävnaden. Det är alltså ett bra sätt att spåra och identifiera cancertumörer, säger Linda Knutsson.

Stor studie i Lund

Det var första gången någon använde icke-syntetiska kontrastmedel vid en MR-undersökning. Gruppens studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Tomography i december i fjol. Nu väntar fortsatta studier i Lund.

Från och med i mars kommer friska volontärer att få prova sockerkontrastmedel. Under resterande delen av 2016 kommer omkring 40 hjärntumörpatienter att undersökas med supermagnetkameran i Lund, som har ett magnetfält på 7 tesla.

Många fördelar

– Den stora förhoppningen är att sockerbaserat kontrastmedel kan ge en uppfattning om tumörens konsumtion, vilket i sin tur gör att vi kan bedöma hur pass aggressiv den är, säger Linda Knutsson.

Förutom att sockerkontrastmedel inte kan ges till diabetessjuka ser Linda Knutsson inga minus. Det är betydligt billigare än traditionellt kontrastmedel, som dessutom har nackdelen att det inte kan ges till patienter med vissa former av njursjukdom.

– Socker påverkar inte kroppen på något negativt sätt. Mängden som injiceras är så pass liten att det inte påverkar tumörens tillväxt, säger Linda Knutsson.

En kamp mot tradition

Trots lovande resultat tror hon att det blir svårt att få ut innovationen i vården eftersom metallbaserade kontrastmedel har använts under väldigt lång tid. Traditioner är svåra att bryta.

– Vi får slipa våra argument, och kanske främst trycka på att det innebär sänkta kostnader för vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida