Startar kurser i radiografi

Specialisering. I höst drar Linköpings universitet ?i gång en serie kurser i radiografi på avancerad ?nivå, med magnetkamera som huvudområde. Hela ?paketet kan sättas ihop till en magisterexamen.

— Eftersom våra kurser är på avancerad nivå och inom ämnet radiografi så borde man ha goda chanser att kunna tillgodoräkna sig en specialistexamen i framtiden, säger Lise-Lott Lundvall.

Användandet av magnetisk resonanstomografi har ökat kraftigt i Sverige under de senaste ?årtiondena. Det är en komplex teknik som stän-?digt utvecklas. De undersökningar som i dag är högspecialiserade och avancerade kommer snart att vara rutin på sjukhusen.?

Men dagens grundutbildningar ger i många fall inte tillräckligt med kunskap för att personalen ska kunna tillgodogöra sig de nya metoderna. Därför är behovet av fortbildning stort, inte minst då många röntgensjuksköterskor går i pension under kommande år.

??I nuläget finns ett fåtal utbildningar på MR-området. De täcker inte det ökande behovet. Men till hösten startar Linköpings universitet en utbildningssatsning. Den har tagits fram av en arbetsgrupp som bland annat består av Eva Lund, professor emerita i medicinsk radiofysik, samt doktoranden Lise-Lott Lundvall som i grunden är röntgensjuksköterska. ?

— Utbildningen kan läsas både i Linköping och på distans. Det krävs bara att man närvarar vid introduktionsdagen samt vid ett eller två seminarier. För dem som läser på distans kommer resterande delar, som föreläsningar och gruppdiskussioner, att vara webbaserat, säger Eva Lund. ?

Dessutom kommer det att finnas flera tillfällen för studenterna att göra en tentamen.?

— Vi kan alltså utlova en flexibilitet för att de ska bli klara med kursen. Förhoppningsvis gör allt detta arbetsgivarna mer benägna att låta sina anställda utbilda sig, säger Eva Lund.??

Utbildningssatsningen är uppbyggd kring sex 7,5 poängskurser och ett examensarbete på 15 poäng som läses på halvfart. Ett antagningskrav är att man sedan tidigare har en kandidatexamen eller yrkesexamen med relevans för medicinsk bildvetenskap. Den som redan har en kandidatexamen och väljer att läsa alla kurser når upp till en magisterexamen efter två år. ?

Det planeras även för ytterligare två år av specialiserade studier som gör det möjligt att uppnå en masterexamen. ?

Arbetsgruppen har bland annat inspirerats av Vårdförbundets förslag till en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor, som just nu ligger på regeringens bord. Om eller när den blir verklighet är det ingen som vet i dag.

?— Eftersom våra kurser är på avancerad nivå och inom ämnet radiografi så borde man ha goda chanser att kunna tillgodoräkna sig en specialistexamen i framtiden. Men jag vill tydligt understryka att vi inte vet något om detta, vi kan inte lova någonting, säger Lise-Lott Lundvall. ??

Höstens kurser består av en del teori och teknik, men studenterna kommer att ägna mycket tid åt auskultation på en MR-avdelning. De som läser i Linköping kommer att gå bredvid på plats. De som pluggar på distans måste ha avtalat om att få göra det där de är anställda.?

Den första terminen består av en grundläggande kurs om samtliga modaliteter som förekommer på en röntgenavdelning. Den andra kursen handlar om grundläggande MR-fysik för att förstå hur bilden skapas, hur man undviker bildfel och hur MR kan användas för olika dia­gnoser. Under det andra året fördjupas förmågorna och kunskaperna inom MR-området.

Höstens kurser

  • Teknik och metodik inom medicinsk bildvetenskap,7.5 hp. Pågår mellan vecka 35 och 44. Totalt 24 platser. Sista ansökningsdag den 18 april.
  • Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT, 7.5 hp. Pågår mellan vecka 45 och 02. Totalt 16 platser. Sista ansökningsdag den 18 april.

Läs mer på Linköpings universitet om förkunskapskrav och kursernas innehåll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida