Strålning och kirurgi likvärdig

6 februari 2018

Strålbehandling är lika bra som operation vid behandling av prostatacancer. Det visar en stor studie utförd av läkare vid Region Jönköping som nyligen publicerades i tidskriften European Urology. Studien är den största i sitt slag och omfattar 41 503 män. ?

Tidigare forskning har lett till slutsatsen att operation ger lägre dödlighet. Men den nya studien visar att de som strålbehandlas ofta har allvarligare former av cancer än de som opereras. När resultaten justerades för detta och andra liknande faktorer fanns inte längre någon skillnad i dödlighet. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida