Svårt att hävda yrket med
otydliga krav

Oklara regler och brist på röntgen­sjuk­sköterskor gör att arbetsuppgifter allt oftare utförs av andra yrkesgrupper. Ökad utbildning är en tänkbar lösning på problemet. ??

Arbetsgivarna kommer runt bristen på utbildade röntgensjuksköterskor genom att låta annan personal gå internutbildningar. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har nämligen inte reglerat vilken yrkesgrupp och vilken kompetens som krävs för att röntgenundersökningar ska få utföras.

Anledningen är att det kan vara svårt och dyrt för sjukvård på landsbygden att anställa en röntgensjuksköterska.

— Går det inte att få tag på någon innebär det att man hindrar dem från att genomföra den här typen av undersökningar, säger Torsten Cederlund, enhetschef på SSM:s avdelning för strålskydd.

Gunnela Örnberg, ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor är starkt kritisk till att SSM inte reglerat vem eller vilken kompetens som krävs för att utföra undersökningarna utan istället lämnat över det ansvaret till verksamhetscheferna. Hon anser att problemet kan lösas om cheferna ser över det långsiktiga kompetensbehovet och förser lärosätena med dessa uppgifter.

— En idé är att skapa vidare­utbildningar för sjuksköterskor som vill arbeta inom mammografi.

Det sker just nu i Dalarna där sjuksköterskor kan gå en 1,5-årig uppdragsutbildning till röntgensjuksköterskor. Det behövs inte minst på Falu lasaretts mammografi­avdelning, där sjuksköterskor en längre tid utfört undersökningar. Verksamhetschefen Olof Ehrs är mycket nöjd med den arbetsinsats som görs på avdelningen idag, men medger att han helst hade bemannat med dem som har formell kompetens.

— Det blir förhoppningsvis bättre tillgång på arbetskraft med uppdrags­utbildningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida