Medicinsk åldersbedömning

Tre av fyra ensamkommande barn bedöms vara vuxna

Tre av fyra ensamkommande barn bedöms vara vuxna
Av de 581 utlåtanden om unga asylsökandes ålder som Rättsmedicinalverket hittills lämnat till Migrationsverket bedöms tre av fyra vara över 18 år. Arkivbild: TT

En överväldigande majoritet av de asylsökande och ensamkommande barn som Rättsmedicinalverket hittills undersökt med röntgen och magnetkamera bedöms vara över 18 år.

Hittills har Rättsmedicinalverket tagit emot cirka 4 200 beställningar från Migrationsverket för att bedöma åldern i asylärenden där de sökandes ålder är oklar.

Av dessa har hittills 581 bedömningar blivit klara:

  • I 442 av dessa ärenden talar de bilddiagnostiska undersökningar som gjorts för att den undersökta är 18 år eller äldre. Det vill säga i tre fall av fyra.
  • I fem ärenden råder fortfarande osäkerhet kring åldern.
  • 1 134 fall bedöms de asylsökande möjligen vara under 18 år.

För att bedöma åldern görs dels en röntgenundersökning av visdomständerna, dels en magnetkameraundersökning av knäleden.

Det utlåtande som sedan görs av en rättsläkare säger inte exakt hur gammal en person är. Det undersökningarna ger svar på är om personen är över eller under 18 år.

Den medicinska åldersbedömningen är frivillig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida