Visby. Stora brister i strålsäkerheten

Visby. Stora brister i strålsäkerheten
Vid en inspektion hittades ovanligt många brister. Foto: Jerker Andersson

Både personal och patienter på Visby lasarett riskerar att utsättas för onödigt höga stråldoser, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.??

Efter en inspektion i somras ställer Strålsäkerhetsmyndigheten nu krav på en lång rad förbättringar.

— Det finns ovanligt många och stora brister, säger Carl Bladh-Johansson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Särskilt allvarligt är att det finns så stora brister i personalens strålskydds­utbildning. Ingen i personalen är placerad i kategori A där stråldosen alltid övervakas med hjälp av en dosmätare. I stället finns all personal i kategori B där stickprover ska göras, men inte heller det har Visby lasarett kunnat visa sker.

— Man vet helt enkelt inte om personalen får för höga stråldoser eftersom det inte mäts. Vi menar dessutom att den personal som arbetar inne hos patienten kan behöva placeras i kategori A för där är riskerna för höga stråldoser stora, säger Carl Bladh-Johansson.

Andra allvarliga anmärkningar är att det:?

  • inte finns någon koll på strålskärmningen i väggarna, vilket skulle kunna innebära att personalen arbetar oskyddat
  • saknas ett aktivt och systematiskt arbete med att minska stråldoserna
  • saknas rutiner för att bedöma berättigandet av nya metoder och se över de befintliga.

Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort en lista med 33 krav på åtgärder och senast den 13 december ska Region Gotland redovisa en tidsplan för dessa. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida