utredda fall

Kritiseras för att timanställd sjuksköterska gav fel råd

Arbetsgivaren har skyldighet att se till att personalen har rätt kompetens — därför får Region Östergötland kritik av Ivo för att en sjuksköterska gjorde flera fel vid en telefonrådgivning hos 1177 Vårdguiden.

Både sjuksköterskan och vårdgivaren Region Östergötlands verksamhet vid Vårdguiden1177 får kritik för en telefonrådgivning som gällde en blödning i tidig graviditet. Patienten födde barn i vecka 23.

Sjuksköterskans rådgivning har brustit på flera sätt, enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

  • Sjuksköterskan pratade bara med patientens make och bad inte att få prata med kvinnan själv.
  • Sjuksköterskan skaffade sig ingen fullständig bild av patientens allmäntillstånd och buksmärta.
  • Sjuksköterskan följde inte den brådskegrad som finns i bedömningsstödet och har i journalen inte gett någon förklaring till det.
  • Sjuksköterskan följde inte det rekommenderade arbetssättet när det gäller samtalsstruktur, dokumentation och användning av rådgivningsstöd.

Fick inte fortlöpande utbildning

Men Ivo anser också att det funnits brister i sjuksköterskans förutsättningar för att kunna ge telefonrådgivning. Som timanställd fick hon en introduktion enligt de rutiner som gällde när hon började. Därefter har 1177 utvecklat sitt kvalitetsarbete och personalen har haft samtalsanalyser, dokumentationsgranskning och samtal med handledare. Men eftersom sjuksköterskan är timanställd har hon inte omfattats av detta – orsaken är ”resursbrist”, enligt vårdgivaren.

Ivo påtalar att vårdgivare har skyldighet att se till att berörd personal får fortlöpande utbildning för att kunna säkerställa en patientsäker vård.

Ivo riktar i sitt beslut därför kritik även mot vårdgivaren för att ha ”brustit i sitt ansvar när det gäller att ge timanställd hälso- och sjukvårdspersonal förutsättningar att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt vid telefonrådgivning”.

Dnr hos Ivo: 8.2—11453/2017-10

Läs fler utredda fall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida