Arbetsmiljö

2 000 inspektioner ska förebygga psykisk ohälsa på grund av jobbet

2 000 inspektioner ska förebygga psykisk ohälsa på grund av jobbet
Sjuksköterskor är en särskilt utsatt grupp. Arkivbild: Getty Images

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal hör till de mest utsatta när det kommer till hur jobbet påverkar den psykiska hälsan. Nu genomför Arbetsmiljöverket nära 2 000 inspektioner för att få arbetsgivarna att agera.

20 februari 2019

I höstas släppte Arbetsmiljöverket en rapport som visar att nära tre av tio sysselsatta i Sverige har haft besvär till följd av arbetet under de senaste 12 månaderna. Kvinnodominerade branscher hör till de mest utsatta, särskilt inom vård- och omsorg och sociala tjänster.

Yrkesgrupper med högst andel arbetsorsakade besvär är förskollärare (49 procent), undersköterskor (43-45 procent), grundskollärare (43 procent) och sjuksköterskor (41 procent).

Nu meddelar Arbetsmiljöverket att myndigheten under 2019 ska genomföra nära 2 000 inspektioner på olika arbetsplatser i Sverige i syfte att få arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

– Vi gör det för att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar och systematiskt förebygger skador och ohälsa orsakade av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionerna, i ett pressmeddelande från myndigheten.

De arbetsplatser som ska inspekteras inom hälso- och sjukvården finns främst inom primärvården och ambulansverksamheterna.

Övriga arbetsplatser som ska inspekteras är HVB-hem och LSS-boenden, butikskontrollanter, kriminalvården, reklam- och webbyråer samt kultur- och teater.

Av de sjuksköterskor som i rapporten uppgav arbetsorsakad ohälsa var de vanligaste symtomen:

  • Trötthet (78 procent)
  • Sömnstörningar (62 procent)
  • Fysisk smärta eller värk (56 procent)
  • Huvudvärk (49 procent)
  • Oro eller ångest (46 procent)

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida