Sommarbemanning 2019

3 000 vårdplatser stängs i sommar

3 000 vårdplatser stängs i sommar
I sommar stängs cirka 3 000 vårdplatser för att vårdpersonal ska kunna få ut semester. Arkivbild: Mostphotos

En kartläggning som Dagens Medicin har gjort visar att minst 3 000 vårdplatser kommer att vara stängda i sommar. Det är nästan var femte plats.

Av landets 21 regioner har 18 svarat på Dagens Medicins enkät om hur många vårdplatser som kommer att hållas öppna i sommar när personalen går på semester.

I april i år fanns totalt 17 272 vårdplatser öppna i dessa regioner. Under sommaren hålls endast 14 200 platser öppna, vilket är en minskning med 18 procent. Det innebär att nästan var femte sjukhussäng står tom i sommar.

Siffrorna är inte helt jämförbara med motsvarande kartläggning som gjordes inför förra sommaren. Men enligt Dagens Medicin tyder svaren på att läget på sjukhusen blivit något sämre i år.

Tittar man på andelen öppna platser ligger Regionerna Gotland och Värmland bäst till. Båda har uppgett att de planerar att hålla mer än 90 procent av april månads platser öppna.

Flest platser, 20 procent eller mer, stängs i regionerna Uppsala, Västra Götaland, Östergötland, Örebro län, Västernorrland, Västerbotten, Kalmar län och Jönköpings län.

I samtliga regioner som svarat på enkäten uppges att sjuksköterskor är den yrkesgrupp som det råder störst brist på inför sommaren, både grund- och specialistutbildade.

Regionerna Blekinge, Dalarna och Norrbotten har inte svarat på enkäten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida