Patientsäkerhet

5 000 patienter kunde inte kontakta sjuksköterska på natten

När telefonväxeln till det sjuksköterskeledda vårdföretaget PR Vård i Stockholm plötsligt slutade fungera riskerade patienter att drabbas av allvarliga vårdskador. Under det dryga dygn som växeln låg nere fick minst tre patienter föras till sjukhus med ambulans.

Det framgår av en lex Marianmälan som gjorts av vårdföretaget till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Företaget ansvarar under jourtid (17.00-08.00) för hemsjukvård i Stockholms läns landsting och ska då vara tillgängligt för cirka 5 000 inskrivna patienter. Även Vårdguiden 1177 kan under denna tid larma ut akuta besök som genomförs av en sjuksköterska.

Företaget ansvarar också för hälso- och sjukvårdsinsatserna vid 300 boenden och gruppbostäder för personer som omfattas av LSS samt 15 särskilda boenden för äldre. Under jourtid ska personalen alltid kunna komma i kontakt med en sjuksköterska.

I slutet av maj skulle PR Vårds leverantör av telefoni utföra en planerad uppdatering av servern. Eftersom man inte trodde att telefonin skulle påverkas informerades inte företaget.

Men någonting gick snett. Från klockan sju på kvällen fram till strax efter klockan nio på morgonen fungerade inte växeln som den skulle. Vissa samtal gick fram men bröts efter fem sekunder medan andra samtal inte gick fram alls.

I sin anmälan skriver företaget att driftstoppet medförde en risk för allvarlig vårdskada för flera patienter. I tre fall som företaget känner till fick patienter som var i behov av att få träffa en sjuksköterska i stället åka ambulans till sjukhus. Om fler patienter drabbades är oklart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida