Almedalen 2016

7 av 10 tvingas använda sin egen mobil i ambulansen

7 av 10 tvingas använda sin egen mobil i ambulansen
Ambulanssjuksköterskorna Janne Kautto och Magnus Larsson visar upp sig i hamnen i Visby under Almedalsveckan. Foto: Jenny Kallin

I många ambulanser fungerar it-systemen så dåligt att ambulanssjuksköterskorna tvingas använda sina egna mobiltelefoner för att kunna ta snabbaste vägen till patienterna, visar en ny undersökning som presenterades i Almedalen i dag.

Ambulanssjuksköterskan Magnus Larsson står parkerad med en ambulans mitt i folkvimlet i hamnen i Visby. Han håller fram sin privata mobiltelefon och visar appen Waze som han ofta använder i jobbet.

– För att få uppgifter om trafikförhållanden, avspärrningar och det allmänna trafikläget, säger han.

Digital misär

Är det avspärrningar någonstans? Bilköer eller vägarbeten? En ny kartläggning av e-hälsan inom ambulanssjukvården, som Vårdförbundet varit med och tagit fram, visar att gps-stödet i ambulanserna som rullar på svenska vägar fungerar så dåligt att 72 procent av ambulanssjuksköterskorna känner sig tvingade att använda sina egna mobiltelefoner i arbetet.

Lika många uppger att de inte har tillräcklig information om patienternas tidigare sjukdomshistoria för att kunna bedriva patientsäker vård.

Här är fler siffror från rapporten:

  • 85 procent av ambulanssjuksköterskorna svarar att de inte har tillgång till någon sammanhållen journalföring.
  • 3 procent har inte ens tillgång till patienters tidigare ambulansjournaler.
  • 8 procent använder fortfarande papper och penna när de för journal.
  • Endast en tredjedel av har tillgång till internet via vårdgivarens utrustning i ambulanserna.

Variationer i landet

E-teknisk misär är en vardag för många ambulanssjuksköterskor, men det finns också undantag och stora variationer i landet, berättar disputerade sjuksköterskan Veronica Lindström, från Karolinska institutet, som varit med och arbetat med undersökningen.

Hittills är resultaten preliminära. När rapporten presenteras fullt ut i höst kommer också en ranking som visar landstingens varierande tillgång till e-hälsa i ambulanserna.

”En kör, den andra sitter vid sidan om och blippar på mobilen”. Ambulanssjuksköterskan Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, beskriver sin arbetssituation och släpper samtidigt in några nyfikna barn i ambulansen som står uppställd i Visby hamn.

Han använder sin mobiltelefon mycket för att ta del av information på nätet om olika sjukdomstillstånd, behandlingar och läkemedel, berättar han.

Bästa verktyget i fickan

Han vill vara så förberedd som möjligt när han kommer fram till en ny patient och då är den egna mobilen i fickan det bästa verktyget i dagsläget, precis som när han vill navigera snabbaste vägen till en patient.

– Ibland får jag bättre information från Aftonbladet än från SOS, säger han.

Kartläggningen av e-hälsan i ambulanssjukvården är ett samarbete mellan Vårdförbundet, Karolinska institutet, e-hälsomyndigheten och Riksföreningen för ambulanssjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida