Arbetsmiljö

Akuten i Lund anmäld till Arbetsmiljöverket

Akuten i Lund anmäld till Arbetsmiljöverket
Susanne Alm, huvudskyddsombud vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har 6:6a-anmält akuten till Arbetsmiljöverket.

Bristen på vårdplatser leder till att patienter ibland fastnar flera dygn på akuten i Lund. Inflödet av nya patienter är stort och omsättningen av sjuksköterskor hög. Ohållbart, menar Vårdförbundet som gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Det är framför allt på kvällar och nätter som arbetsbelastningen på akutmottagningen i Lund varit mycket hög senaste året. Vårdplatsbristen på sjukhuset bromsar flödet och patienterna blir kvar på akuten i stället för att läggas in på en avdelning. Det ökar pressen på sjuksköterskorna på akuten och riskerar att äventyra patientsäkerheten.

– Lokalerna är inte byggda för heldygnsvård och sjuksköterskorna känner inte att de hinner ge den vård patienterna behöver, berättar Susanne Alm.

Hon är huvudskyddsombud för Vårdförbundet vid Skånes universitetssjukhus och den som tillsammans med den förtroendevalda sjuksköterskan på arbetsplatsen skickade in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket den 17 februari.

Stressade sjuksköterskor

I anmälan skriver de att sjuksköterskorna beskriver stressrelaterade symtom som sömnsvårigheter, stress/oro och huvudvärk. Ett flertal erfarna kolleger har slutat, eller kommer att sluta, och de nya som börjar behöver introduceras och utbildas.

Vårdförbundet har sedan våren 2019 påtalat problemen för arbetsgivaren utan att få till en lösning. Därför vänder de sig nu till Arbetsmiljöverket för att öka pressen på arbetsgivaren att ta fram en handlingsplan och tidsplan för förbättringsåtgärder och hur dessa ska genomföras.

”Fullt i korridoren”

En förnatt för någon vecka sedan gjorde Susanne Alm arbetsplatsbesök på akutmottagningen för att skaffa sig en egen bild av situationen.

– Det var fullt av patienter i korridoren och många av dem väntade på att bli inlagda på avdelning. Det handlar om patienter som är för sjuka för att vara hemma och behöver vård, samtidigt som det hela tiden kom in nya patienter. Den natten var det ungefär 10–15 patienter som väntade på inläggning.

Trots att Susanne Alm tyckte att det var väldigt trångt i korridorerna uppgav personalen att situationen ändå var skaplig.

– De har varit med om betydligt värre nätter, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida