bristyrken

Alarmerande brist på specialistutbildade

Alarmerande brist på specialistutbildade
Bristen på specialistsjuksköterskor tvingar vården att stänga operationssalar och skjuta upp operationer. Arkivbild: TT

Nya siffror från SCB visar att så gott som samtliga arbetsgivare uppger att det är stor brist på specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård. Frågan är om regeringens satsning på fler utbildningsplatser räcker?

För fem år sedan uppgav hälften av arbetsgivarna att det var brist på specialistsjuksköterskor inom dessa områden.

När Statistiska Centralbyrån i dag presenterar sin årliga arbetskraftsbarometer visar det sig att nästan alla arbetsgivare säger att det är brist på nyutbildade specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård.

På sjukhus efter sjukhus tvingas man också skjuta upp operationer och stänga operationssalar på grund av bristen. Bara under det senaste året har Vårdfokus och andra medier rapporterat om problem med att klara operationsverksamheten i Sundsvall, Gävle, Karlstad, Falun, Västerås, Uppsala, Gällivare, Göteborg, Jönköping, Helsingborg och Borås till exempel.

Brist på alla specialister

Även på distriktssköterskor har bristen blivit allt allvarligare de senaste åren. 74 procent av arbetsgivarna uppger att de har brist.

Det saknas också fortsatt många av övriga specialistsjuksköterskor, barnmorskor och även grundutbildade sjuksköterskor. 2009 var det bara några få procent av arbetsgivarna som uppgav att det var brist på grundutbildade sjuksköterskor – i dag anger uppemot 80 procent en sådan brist.

När det gäller biomedicinska analytiker saknar ungefär hälften av arbetsgivarna personal.

Inte fler som utbildats

Trots att bristen inom alla yrkena varit känd under många år och bara förvärrats så har antalet som påbörjar en utbildning inte ökat särskilt mycket, visar siffror som Vårdfokus tagit fram från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Siffrorna avser antalet nybörjare läsåret 2009/10 jämfört med 2013/14.

Sjuksköterskor: Antalet nybörjare på programmet ökade med tio procent eller drygt 500 studenter. 

Specialistsjuksköterskor: En svag ökning har skett under mätperioden. 335 fler, totalt 2 276, påbörjade en utbildning 2013/14. 

Barnmorskor: Antalet nybörjare ökade inte alls. 

Biomedicinska analytiker: Har ökat från 442 till 634 nybörjare på programmet. Samtidigt är det många som inte fullföljer utbildningen, som Vårdfokus skrivit om tidigare.

Nya utbildningsplatser

Under de närmaste åren förväntas antalet nya studenter öka eftersom regeringen tagit beslut om att utöka antalet utbildningsplatser successivt till 2017. Fullt utbyggt ska det bli:

  • 250 fler platser på barnmorskeutbildningen.
  • 700 fler platser på sjuksköterskeutbildningen.
  • 600 fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Hur utbyggnaden ska fördelas mellan de olika inriktningarna bestämmer lärosätena utifrån diskussioner med arbetsgivarna om var behoven är störst.

Behövs 3 000 varje år

Enligt UKÄ är behovet omkring 3 000 nya specialistsjuksköterskor årligen. Med 600 fler platser närmar man sig det. Men det dröjer ändå flera år innan tillgången har kommit ikapp behovet.

Maria Soläng på utbildningsdepartementet säger att man kommer att följa utvecklingen noga.

– Utbyggnaden är omfattande och kommer att ta tid att genomföra. Vi följer prognoserna för vårdyrkena och det görs även insatser för att de som kommer hit med utländsk vårdkompetens lättare ska få rätt typ av jobb.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida