Försök i Danmark

Här tar patienterna själva ansvar för sina läkemedel

Här tar patienterna själva ansvar för sina läkemedel
På Regionhospitalet Silkeborg på Jylland i Danmark ska patienterna själva kunna sköta sin medicinering, något som även kan vara på gång i Sverige.

Sedan ett par veckor uppmanas alla medicinpatienter som läggs in på sjukhuset Silkeborg i Danmark att ta med sig sina egna mediciner hemifrån. De som kan får under sjukhusvistelsen sköta all sin medicinering på egen hand.

17 oktober 2016

– De stora fördelarna är att patienterna känner igen sina egna mediciner och att eventuella nya läkemedel delas upp av sjuksköterskan tillsammans med patienten inne på rummet. Det gör att patienten kan få svar på alla sina frågor kring medicineringen.

Det säger Susanne Brogaard, avdelningssjuksköterska på en av de två medicinavdelningarna på Regionhospitalet Silkeborg på Jylland. Hon leder projektet, vars huvudsakliga syfte är att se om patienternas eget ansvar för medicineringen kan leda till att följsamheten till läkemedelsordinationerna ökar.

Hälften tar inte sina mediciner

Studier som sammanställts av bland andra Världshälsoorganisationen, WHO, visar att endast cirka hälften av alla patienter med kroniska sjukdomar tar sina läkemedel så som de ordinerats. Det gäller även vid väldig svåra sjukdomar som exempelvis cancer.

Projektet som döpts till ”Min sundhed – min medicin” innebär att alla patienter som läggs in uppmanas att ta med sig sina läkemedel till sjukhuset. Om de kommer in akut eller har glömt sina läkemedel får anhöriga eller en sjuksköterska i kommunen ta med sig dem till avdelningen.

Första gången på akutpatienter

Liknande koncept har tidigare prövats på två andra sjukhus i Danmark, men då endast på patienter med planerade inläggningar. Det här är första gången det prövas på kroniskt- och multisjuka äldre patienter som även läggs in akut.

Vid ankomsten till avdelningen får de träffa en farmaceut eller en sjuksköterska som bedömer i vilken grad patienten kan sköta sin egen medicinering: Vilka som klarar det helt på egen hand, vilka som klarar att ta läkemedlen vid rätt tidpunkter om de får hjälp att dela upp dem och vilka som inte klarar av det alls.

Inom de två första kategorierna görs ett slumpmässigt urval av patienter som får delta i projektet, som är helt frivilligt. Resultaten ska sedan jämföras med en kontrollgrupp som tidigare i år fick sina mediciner utdelade på traditionellt sätt.

Förutom att man tror att följsamheten ska öka hoppas man även att tid ska frigöras för sjuksköterskorna så att de i högre grad kan vistas inne hos patienterna på deras rum i stället för att stå i läkemedelsrummet och dela mediciner.

Försöket ska pågå till årsskiftet.

– Men självklart hoppas vi att det är på det här sättet vi kommer att arbeta med patienternas läkemedel även framöver, säger Susanne Brogaard.

Kan bli verklighet i Sverige

Även i Sverige kan ett liknande arbetssätt bli verklighet. Socialstyrelsen har nyligen föreslagit att patienter ska kunna fortsätta ansvara för pågående läkemedelsbehandlingar även på sjukhus. Läkemedelsföreskriften håller på att omarbetas och enligt de nya reglerna ska behandlande läkare göra en bedömning om patienten kan fortsätta att sköta sina egna vanliga mediciner själv.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida