Äldre tar färre läkemedel

Nu minskar för första gången användningen av läkemedel till äldre. Mycket tack vare sjuksköterskor och undersköterskor i äldrevården.

6 februari 2013

Omkring en fjärdedel av alla dödsfall som beror på läkemedelsbiverkningar eller förgiftningar hos äldre skulle kunna undvikas, enligt Socialstyrelsen. Under några år har medicineringen ökat, men under förra året skedde ett trendbrott. Då lyckades landstingen minska antalet läkemedel till äldre med sex procent.

Blekinge och Västmanland nådde regeringens mål och får dela på 200 miljoner. De har varit duktigast på att utbilda personalen inom äldrevården om läkemedelsbiverkningar och alternativ till mediciner, enligt regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm.

— Tidigare har man riktat sig till läkarna. Nu har man vänt sig till sjuksköterskor och framför allt undersköterskor.?Utbildningen har bland annat handlat om att hitta andra metoder. En äldre person kanske behöver äta senare för att kunna sova bättre och inte vara hungrig på natten. Oro kanske kan lindras med massage. R ?jenny kallin

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida