Äldreguide hjälper till med det mesta

Från och med i dag behöver de äldre i Huddinge kommun bara ringa ett samtal för att få hjälp. Äldreguiden svarar på frågor och lotsar rätt oavsett om ärendet gäller vård eller service, kommun eller landsting. 

Telefonnumret 08-711 88 80 är bra att komma ihåg för de äldre invånarna i Huddinge kommun. Dit kan de nämligen ringa oavsett vilka frågor de vill ha svar på eller vilka bekymmer de behöver hjälp med, när det gäller den egna kommunen eller Stockholms läns landsting.

Ferman Brodrej är en av fem-sex medarbetare som svarar i telefonen och lotsar de äldre rätt.

– ”Ett samtal räcker” betyder att vi inte hänvisar vidare utan försöker hjälpa till så att den äldre får den hjälp de behöver direkt.

Ingen sjukvårdsrådgivning

Han och hans medarbetare har tagit emot några samtal i dag, varav ett handlade om att SL inte har vagnar som passar rullstolsburna personer. Den synpunkten kommer de att framföra till SL. Om en vecka gör de en återkoppling till personen som ringde och får då veta om SL har tagit kontakt.

Äldreguiden är ingen sjukvårdsrådgivning, den fungerar som en lots i kommunen och landstinget. De som svarar i telefonen är kunniga och erfarna i samhällsvägledning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida