Diabetes

Allt fler med diabetes lyckas hålla blodsockret i schack

Allt fler med diabetes lyckas hålla blodsockret i schack
Allt fler personer med diabetes lyckas hålla sitt blodsocker på tillfredställande nivåer. Arkivbild: Mostphotos

Allt fler med diabetes lyckas hålla sitt blodsocker på en acceptabel nivå, vilket gör att risken för komplikationer minskar. Men många har fortfarande för högt blodtryck och fler borde sluta röka.

Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha följt upp de målnivåer som finns inskrivna i de nationella riktlinjerna för diabetesvård.

Ett av målområdena är att färre än 20 procent av alla dem som har typ 1-diabetes och 10 procent av dem med typ 2-diabetes ska ha ett så kallat långtidsblodsocker, HbA1c, över 70 mmol/mol. Uppföljningen visar att andelen personer med så höga värden har minskat i hela landet.

Flera på god väg

Sju landsting och regioner har klarat målet för typ 1-diabetes och fem landsting har nått målet för personer med diabetes typ 2. Flera är på god väg, skriver Socialstyrelsen som ser det som en stor och viktig framgång.

De landsting som når de uppsatta målen för långtidsblodsockret för patienter med typ 1-diabetes är:

 • Halland
 • Gotland
 • Västernorrland
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Stockholm
 • Blekinge

De som nått samma mål för personer med typ 2-diabetes är:

 • Halland
 • Kalmar
 • Jönköping
 • Örebro
 • Sörmland

För många som röker

För de andra målområdena – hur många som har ett rimligt blodtryck, får sina fötter och ögonbottnar regelbundet undersökta och hur stor andel som inte röker – ser det inte lika positivt ut. Skillnaderna är också stora mellan olika landsting och regioner.

Målet är exempelvis att 95 procent av alla som lider av diabetes ska vara rökfria. Även om trenden är svagt positiva har det målet inte uppnåtts i något landsting.

Högst andel icke-rökare finns i Västerbotten där andelen som inte röker dessutom ökat märkbart under den undersökta perioden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida