nyutbildad

Allt fler satsar på introduktion i sjuksköterskeyrket

Allt fler satsar på introduktion i sjuksköterskeyrket
Västernorrland hör till de landsting som har infört ett kliniskt introduktionsår. Arkivbild:Håkan Nordström, Landstinget Västernorrland

En sammanställning som Ekot har gjort visar att 18 av 21 landsting har någon form av introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor.

Men som Vårdfokus tidigare berättat är det stora skillnader på hur omfattande introduktionen är. Några, som till exempel Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, erbjuder flera veckor under ett helt år. På andra ställen är det bara några dagar.

Stanna i yrket

Skälen till att införa bättre introduktion handlar dels om att ge nyutbildade mer av den kliniska erfarenhet som de behöver för att klara arbetet, men också om att ge stöd och en bra inskolning i yrket så att de nya sjuksköterskorna väljer att stanna på arbetsplatsen. Flera undersökningar vittnar om att nyanställda sjuksköterskor upplever steget mellan utbildning och arbetsliv som alltför stort och att stressen de kastas in i får många att överväga att byta jobb eller lämna yrket.

I vissa landsting/regioner är introduktionen frivillig, på andra håll är det obligatoriskt. Halland har i år infört ett frivilligt basår. Alla nyutbildade erbjuds att delta, men det är inget måste för att kunna anställas.

Halland

Det handlar om en strukturerad introduktion med cirka fyra veckors bredvidgång. Alla får en så kallad ”ny-i-yrket-coach” som handleder i det kliniska omvårdnadsarbetet. En gång i månaden hålls utbildnings- och reflektionstillfällen tillsammans med studiebesök på någon av sjukhusets verksamheter. Alla tre aktiviteter sker samma dag och de som går introduktionsåret är då friställda från kliniskt arbete.

Uppsala

Sedan ett år tillbaka är det obligatoriskt med ett kliniskt utvecklingsår för alla nyexaminerade sjuksköterskor som redan arbetar eller anställs på Akademiska sjukhuset i Uppsala eller lasarett i Enköping. Utvecklingsåret innebär att de nyanställda sjuksköterskorna regelbundet får ta del av föreläsningar och diskussioner med erfarna sjuksköterskor. Beroende på var de arbetar får de öva olika praktiska moment tillsammans med en erfaren instruktör. Det kan handla om allt från att sätta en ventrikelsond på en vuxen till att sätta en perifer venkateter på ett barn eller att suga rent i luftvägarna hos en intuberad eller trakeotomerad patient.

Läs fler artiklar om introduktionsprogrammen på olika platser i landet, se länkar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida