Långtidscovid

Allt fler söker hjälp för långtidscovid

Allt fler söker hjälp för långtidscovid
Många patienter har stångats mot vården och känner sig uppgivna för att de inte får hjälp, berättar sjuksköterskan Ann-Marie Lang frö Vårdfokus. Foto: Pexels

Hjärtbesvär, andfåddhet och svår trötthet. Det är de tre vanligaste symtomen bland de långtidscovidpatienter som sjuksköterskan Ann-Marie Lang träffar på kliniken vid Karolinska sjukhuset i Solna.

Ann-Marie Lang är infektionssjuksköterska och arbetar sedan i augusti på Karolinska sjukhusets multidisciplinära mottagningsverksamhet för covidpatienter. Mottagningen riktade sig från början till patienter som vårdats på sjukhus med svår covid-19, men nu remitteras allt fler långtidssjuka covidpatienter hit från primärvården.

– När jag började här var de flesta som kom hit tidigare iva-patienter. Men den här veckan har nästan alla patienter remitterats hit från primärvården. De kan ha varit sjukhusvårdade, men inte för covid-19. Det är många patienter som söker vård vilket gör att remissinflödet ökar. Det finns ett jättestort behov av hjälp, säger Ann-Marie Lang.

Ann-Marie Lang.

Lite bättre – och sedan sämre igen

Patienterna med långtidscovid beskriver hur de blev sjuka i våras med klassiska symtom på covid-19. De har sedan oftast blivit lite bättre för att därefter försämras igen med segdragna och påfrestande besvär. Många blev aldrig testade under våren när de insjuknade och har fått negativa provresultat när de väl testats, något som gör att vården inte alltid bemöter dem som om deras symtom beror på covid-19.

Symtomen kan ibland påminna om utmattningssyndrom, enligt Ann-Marie Lang.

– Vilket inte är konstigt, för de här patienterna är ju helt utmattade. De har stångats mot vården och känner sig uppgivna för att de inte får hjälp. Det handlar inte om att vården misstror dem utan om att det här är en helt ny sjukdom. Det är väldigt svårt att behandla patienter som man inte vet vad de lider av.

Symtombehandling

Patienterna har ofta en rad olika symtom, men några återkommer hos de flesta.

– Hjärt- och andningsbesvär, trötthet, nedstämdhet och kognitiva besvär är det som ligger i topp. Ganska många har också smärtor, säger Ann-Marie Lang.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Någon behandling av långtidscovid finns inte ännu. Istället får de olika symtomen behandlas vart för sig och remitteras vidare till olika specialistkliniker. Men bara att ge patienterna en grundlig undersökning är hjälpsamt, menar Ann-Marie Lang.

– Även om det känns hopplöst så upplever jag att patienterna är glada att de fått komma hit. De får träffa läkare, fysioterapeut och psykolog och undersöks av respektive profession med bland annat spirometri, omfattande prover och kognitiva tester. De blir undersökta utifrån det vi vet och kan kolla idag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida