Allt lägre förtroende för äldrevården bland de äldre

Allt lägre förtroende för äldrevården bland de äldre
I dag den 15 mars 2012 håller Karin Josefsson sin docenturföreläsning på Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Mindre än hälften av personer mellan 65 och 84 år har förtroende för äldreomsorgen, visar en ny  rapport. En av fem avstår också från läkarvård. En av orsakerna är att de inte kommer fram per telefon.

Att människor inte har förtroende för äldrevården är ett problem, konstaterar forskaren Karin Josefsson, sjuksköterska och nybliven docent vid Mälardalens högskola.

På uppdrag av FoU Sörmland, Regionförbundet i Örebro, Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting och Folkhälsocentrum, landstinget Sörmland har hon skrivit en rapport om äldres hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Drygt 6 000 personer från Örebro och Sörmlands län ingick i studien. Data samlades in under 2008.

En jämförelse med motsvarande studier gjorda år 2000 visar att förtroendet för äldrevården hos de äldre har sjunkit över tid. I den senaste undersökningen hade mindre än hälften av av dem mellan 65 och 84 år förtroende för äldreomsorgen

Ett sätt att förbättra förtroendet tror hon vore att höja statusen och få sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor att vilja arbeta med äldre människor. Där har massmedierna ett ansvar som de måste ta genom att ge en mer nyanserad bild av äldreomsorgen, anser hon.

Sök kunskap och jobbet blir roligare

En annan viktig faktor, som både höjer statusen och arbetsglädjen, är att utveckla sin egen kunskap om äldre. Till exempel att när man stöter på svårigheter fundera på hur man skulle kunna göra för att lösa problemet. Ju mer man vet och förstår desto roligare blir jobbet.

– Jag har alltid tyckt att det är roligt att arbeta i äldrevård och äldreomsorg. Visst har det varit jobbigt också, men det är det i andra yrken också. När man jämför med intensivvård tänker man ofta att den är så avancerad, men att arbeta med äldre är nog så avancerat. Där är man också som sjuksköterska mer ensam i att ta beslut, säger hon.

Modern teknik avskräcker

Ett annat resultat som sticker ut i rapporten är att ungefär en av fem äldre avstår från vård, trots att de anser sig behöva det. En anledning är att man inte kommer fram på telefon. Här tycker Karin Josefsson att man måste tänka på att den snabba tekniska utvecklingen kan leda till en åldersdiskriminering.

– Det läggs mycket pengar på elektronik som ska främja befolkningens hälsa, men man måste tänka på att vissa människor avstår vård för att de inte kommer fram på telefon. Då blir det en åldersdiskriminering. Vi måste tänka på äldre och svaga personer som har svårt att knappa in telefonnummer och annat – de ger upp och lägger på luren. Så är det med utveckling; man vill att alla ska vara med på tåget, men det är de inte. Och det måste man vara observant på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida