Almedalen. Mer kringtid än vårdtid

Almedalen. Mer kringtid än vårdtid
Att inte få tid med patienterna stressar sjuksköterskorna. Arkivbild: Colourbox

Sjuksköterskor inom hemsjukvård och särskilda boenden använder bara 20 procent av sin arbetstid till vård av patienter. Det visar en omfattande kartläggning i 50 kommuner.

Dokumentation, administration, planering, restid, kontakter… det blir inte mycket tid kvar för den direkta patientvården för sjuksköterskorna.

På uppdrag av ett 50-tal kommuner har företaget Utvecklingspartners AB mätt vad de anställda inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden egentligen gör på sin arbetstid. Det skiljer sig något mellan de olika personalgrupperna, men för de flesta handlar det om att max halva arbetstiden ägnas åt patienterna/vårdtagarna.

Direktiv från många håll stressar

För sjuksköterskorna är det allra värst. 80 procent av deras arbetstid går åt till ”kringtid”.

– De blir ofta väldigt stressade av det och känner ett starkt tryck från alla håll att dokumentera, rapportera och ständigt lösa problem. Det är allt från anhöriga till chefen, masen och Socialstyrelsen som kommer med olika direktiv, berättar Inger Paulsson på Utvecklingspartners som genomfört kartläggningarna.

Politiker vet inte

Hon vill framför allt väcka debatt om hur det ser ut och menar att frågan måste lyftas fram och diskuteras för att man ska kunna hitta lösningar.

– När vi berättar för politiker runt om i landet hur det ser ut blir de ofta väldigt förvånade. De tror inte att så mycket av personalens tid går åt till resor, tanka bilar, vänta på datorer, leta nycklar och allt annat. Det här betyder ju att vårdtagarna inte får den omsorg som de har rätt till.

Het fråga i Almedalen

Den omfattande dokumentationen, rapportskrivandet, administrationen och undermåliga IT-system håller på att segla upp som en het fråga här i Almedalen. Den diskuteras på flera seminarier och alla tycks vara ense om att det är ett problem samtidigt som många också påpekar att det är viktigt att dokumentera och utvärdera för att kunna förbättra vården.

– Men det gäller också att personalen får feedback på allt rapporterande och registrerande. Om de anställda inte upplever att det är meningsfullt kommer det bara att upplevas som en tyngande arbetsbörda, påpekade Michael Bergström från SKL på ett seminarium tidigare i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida