utredda fall

Ambulanssjuksköterskor som lämnade patient hemma får skarp kritik

Sedan sjuksköterskorna bedömt att patienten inte behövde följa med ambulansen tog sig mannen själv till det lokala lasarettet. Därifrån fick han åka akut till sjukhus där det visade sig att han drabbats av en hjärnblödning.

28 december 2017

Två ambulanssjuksköterskor får allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Både omhändertagandet och dokumentationen var bristfällig. Trots att mannen uppvisade symtom som kunde indikera ett allvarligt tillstånd fick han inte medfölja ambulansen.

Artärblödning i hjärnan

En närstående hade tillkallat ambulans när mannen föll ihop och blev okontaktbar. Han hade sedan några dagar haft huvudvärk, personlighetsförändringar och hög feber.

Ambulanssjuksköterskan som gjorde bedömningen ansåg dock inte att det fanns behov av ambulanstransport utan hänvisade mannen till det lokala lasarettet. Därifrån transporterades han till akut till sjukhus. En undersökning visade att han drabbats av artärblödning i hjärnan och mannen fick transporteras vidare till universitetssjukhus för fortsatt vård.

Dokumenterade inte

Ivo har utrett händelsen efter anmälan från en närstående. I beslutet skriver Ivo att man ser allvarligt på händelsen och att dokumentationen var bristfällig. Ambulansjournalen saknar uppgifter om kontaktorsak, hälsohistoria, tid för symtomdebut, uppmätta vitala parametrar, bedömningar och överväganden samt eventuella åtgärder eller rådgivning.

Den ansvariga ambulanssjuksköterskan anger tidsbrist som orsak till den bristande dokumentationen.

Den andra ambulanssjuksköterskan har uppgett att hen inte var patientansvarig vid tillfället och inte hade primäransvar för vård eller dokumentation. Ivo anser dock att det inte fråntar sjuksköterskan ansvaret att tillgodose patientsäker vård i enlighet med lagstiftningen och kritiserar därför båda ambulanssjuksköterskorna.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-17558/2017-12

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida