Hot och våld

Ambulansstation nekas tillstånd till kamera som inte finns

Ambulansstation nekas tillstånd till kamera som inte finns
I väntan på att det nya ambulansgaraget ska bli klart är intaget tillfälligt placerat vid entrén till sjukhuset. Och där finns det enligt ambulanschefen ingen kamera.

Dom i förvaltningsrätten förbryllar personalen på ambulansen i Lindesberg.

16 oktober 2015

Enligt Region Örebro är ambulansintaget i Lindesberg en av de mest våldsutsatta platserna på hela lasarettet. Därför övervakas hela ambulansintaget invändigt av en kamera som går dygnet runt veckans alla dagar.

Det tycker Datainspektionen är ok, men däremot anser man inte att filmerna ska kunna sparas för att i efterhand kunna identifiera vilka som befunnit sig på platsen. Det skulle kunna kränka såväl personalens som patienternas integritet.

I en dom ger förvaltningsrätten i Karlstad nu Datainspektionen rätt, vilket innebär att ett tidigare tillstånd av länsstyrelsen att spara filmerna rivs upp.

Det finns bara en hake. Enligt ambulanspersonalen i Lindesberg finns och har det aldrig funnits någon kamera vid ambulansintaget. Och om det har funnits det spelar det ingen roll, för byggnaden revs i våras.

Ambulanssjuksköterskan David Gustafsson är Vårdförbundets förtroendevalda på ambulansstationen i Lindesberg. När Vårdfokus ringer honom för att höra om hans åsikt om domen blir han förbryllad. Han har arbetat på stationen i 15 år, men aldrig hört talas om någon kamera.

– Kanske att det var på det gamla intaget innan det revs, utan att vi vetat om det, säger han fundersamt.

Att det skulle förekomma mycket våld och många hotfulla situationer vid just ambulanstaget är inte heller något som han kan bekräfta.

– Absolut inte, när det händer sker det på platsen för hämtningen, inte vid intaget, säger han.

Inte heller ambulanschefen Susanne Brewitz känner till att det skulle ha funnits någon kamera vid ambulansintaget i Lindesberg.

– Jag har varit här i åtta år och har aldrig hört talas om att det vid intaget skulle ha förekommit hot eller våld med min personal inblandad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida