Ami Hommel ny ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Ami Hommel ny ordförande i Svensk sjuksköterskeförening
Ami Hommels forskning ledde till att snabbspår för patienter med höftfraktur infördes.

Vill se bättre specialistutbildningar och fler sjuksköterskor i ledningsgrupper.

Ami Hommel är sjuksköterska med lång erfarenhet från ortopedisk vård. Hon har doktorerat i ämnet ortopedisk omvårdnad. Hennes forskning blev startskottet för de snabbspår för äldre med höftfraktur som nu finns på så gott som alla svenska sjukhus.

Hon lyfter specialistutbildnigarna som en av de viktigaste frågorna för föreningen att driva.

– Specialistutbildningarna behöver utvecklas inom omvårdnad, medicin och teknik. Behoven av en flexibel studiegång och en akademisk examen på avancerad nivå har också ökat. Även utbildningens längd behöver ses över, säger Ami Hommel.

I ledningsgrupperna

Hon vill också att det ska finnas sjuksköterskor i alla sjukhus och vårdorganisationers ledningsgrupper.

– Det är viktigt med omvårdnadskompetens där. Men idag har många chefsuppdrag och ledningsgrupper tappat fokus på omvårdnad och har större inriktning på ekonomi och personalfrågor. Det behövs en förändring där.

Ami Hommel är knuten till Lunds universitet med sin forskning och sina doktorander. Men hennes undervisning är i dag på Malmö högskola i flera specialistutbildningar till sjuksköterska. Hon kommer att finnas kvar i det kliniska arbetet med att handleda handledare för studenter, samt vara koordinator för nationella kvalitetsregistret Rikshöft.

Ej legitimerade anställs

Förutom att välja en ny ordförande antog Svensk sjuksköterskeförening på stämman också ett uttalande mot att icke legitimerade anställs som sjuksköterskor:

”Varje sommar kringgår arbetsgivarna kravet på legitimation och rekryterar sjuksköterskestudenter som vikarier för legitimerade sjuksköterskor. Det möjliggörs genom en föråldrad föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2000:9) som tillåter undantag från kravet på legitimation för vikarie för anställning som sjuksköterska”

– Förutom att patientsäkerheten hotas så sätter sig studenterna i en besvärlig situation. Det måste finnas en ansvarig sjuksköterska för patienterna.

Just nu har även Karolinska sjukhuset en önskan att driva en geriatrisk vårdavdelning utan sjuksköterskor, med undersköterskor i omvårdnaden.

– Det är bekymmersamt. Jag frågar mig vem som ska sköta läkemedel och ta på sig ansvaret. Sjuksköterskor har en utbildning för kvalificerade arbetsuppgifter och har vetenskaplig förankring.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida