Kvalitetskonferensen

Angered visar vägen

En av dagarna under kvalitetskonferensen i Göteborg, IHI, ägnades åt studiebesök. Ledare inom hälso- och sjukvård från olika länder fick lära sig om jämlik vård i Angered, och om partnerskap med patienter på Centrum för personcentrerad vård.

14 april 2016

På den internationella kvalitetskonferensen finns Centrum för personcentrerad vård, GPCC, representerade med en monter. Jeanette Durkan Tenggren, som är kommunikationsansvarig, är nöjd över intresset besökarna visar för deras forskning.

– Andra länder, till exempel Skottland, ligger väl framme när det gäller att se patienten som en partner i vården, men just forskningen väcker stort intresse. Evidensbaserad forskning som visar vinsterna med det personcentrerade förhållningssättet är inte helt vanlig, säger hon.

Under en så kallad Experience day besökte de internationella gästerna bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset och Centrum för personcentrerad vård. Bland dem som där berättade om hur de arbetar personcentrerat fanns personal från psykosavdelning 242 på Mölndals sjukhus.

Mindre tvång genom delaktighet

Genom att se personen, inte sjukdomen, och genom att göra patienten delaktig i vården har avdelningen lyckats minska antalet tvångsåtgärder. När bältessängen inte hade använts på ett halvår hyllades det med tårta av en patient med erfarenhet av det trauma tvånget kan innebära.

– Vi gör det vi gjorde förut – men mer. Vi pratar mer med patienterna, vi lugnar dem och informerar bättre. Berättar tidigt om vad som väntar under vårdtiden, om tider hos läkare, om medicinering och injektioner, sa sektionsledaren Beatrice Carlsson när Vårdfokus tidigare intervjuade henne om förändringen.

Även Angereds närsjukhus fick besök, bland annat av Israels vice hälsominister. 50 procent av invånarna i Angered är födda utanför Norden, många röker, många är överviktiga och många har svåra livssituationer. Fler än på andra håll i regionen drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar relaterade till rökning och alkohol.

Närsjukhuset är känt för att anpassa vården efter befolkningens behov, och därmed göra den mer jämlik. För att nå ut pratar sjuksköterskor hälsa och rökstopp utanför livsmedelsaffärerna, mobila team erbjuder vård till patienter med kol, cellprov erbjuds kvinnor vid deras andra sjukhusbesök, och de har olika telefonnummer där patienter kan få meddelanden upplästa på sitt eget språk.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida