Anställda tillbakavisar kritisk mediebild av SOS Alarm

Anställda tillbakavisar kritisk mediebild av SOS Alarm

Margareta Lundén har arbetat på SOS Alarm i tolv år och har sällan upplevt att hon inte kunnat ta rast.

Vi känner inte alls igen oss i den bild av SOS Alarm som sprids i medierna. Det säger Margareta Lundén, förtroendevald för Vårdförbundet och sjuksköterska på SOS Alarm sedan tolv år.

24 november 2011

I TV4 i går sades att det fanns stora problem med rutinerna på SOS Alarm. En anställd larmoperatör berättade att de är underbemannade och att de anställda inte hinner ta raster eller ens gå på toaletten.

– Jag har pratat med flera kolleger och vi är väldigt överens om att det som nu sägs om arbetssituationen på SOS Alarm inte alls stämmer, det är en fruktansvärt orättvis bild, säger Margareta Lundén.

Hon låter både ledsen och uppgiven och poängterar att de anställda för det allra mesta hinner ta sina raster, hinner gå på toaletten och har en bra, om än tuff, arbetssituation.

– Visst är det ett krävande och svårt jobb, men det är ännu värre att bli utsatt för det misstroende som vi har blivit, säger hon.

Fler sjuksköterskor nyanställs

I dag arbetar 85 sjuksköterskor på SOS Alarm, det är 14 fler än för ett år sedan. Enligt presstalesmannen Sverker Petersson är det en del av den kompetensväxling som görs på grund av att fler uppdragsgivare ställer krav på sjuksköterskekompetens i sina upphandlingar. I januari börjar ytterligare 15 sjuksköterskor.

Under det senaste året har sammanlagt 27 sjuksköterskor slutat på SOS Alarm. Jämfört med tidigare år är det fler. Sverker Petersson tror att den negativa bild som getts delvis kan ha spelat in.

– I samtal med dem som slutat har det framgått att man delvis påverkats av den negativa bild som gavs i medierna i samband med Emil-fallet, säger han.

Men det finns flera andra faktorer som också spelar in, bland annat ändrade villkor i samband med att man förlorat avtal till Medhelp.

Strävar mot nollvision

Margareta Lundén säger att de anställda är trötta på den förenklade bild som ges i medierna och den dignitet som ett enskilt ärende som Emil-fallet har fått.

– Det var ändå en isolerad händelse och jag anser inte att det är systemfel på SOS Alarm som ligger bakom. Vi försöker hela tiden sträva mot en nollvision när det gäller misstag, men det är en mycket komplex verksamhet och vi har en miljon ambulansuppdrag per år.

Mot bakgrund av det tycker Margareta Lundén inte att det är rättvisande att prata om att man inte längre skulle kunna lita på SOS Alarm.

– Det är ju ingen sjuksköterska som medvetet skulle välja att göra fel, säger hon med eftertryck.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida